วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2564

ทัวร์ต่างประเทศ

ไทยสมายล์ เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน-เส้นทางบินในประเทศ

Feb 4,2021
|
by Skyhigh88travel

ไทยสมายล์ เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน-เส้นทางบินในประเทศ 1-24 ก.พ.นี้

สายการบินไทยสมายล์ประกาศเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและเส้นทางบินในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการการเดินทางของผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 1-24 ก.พ.64 โดยเส้นทางบิน มีดังนี้

เชียงใหม่ – บินตรงทุกวัน เพิ่มเป็น 2 เที่ยวบิน/วัน (เฉพาะวันศุกร์, อาทิตย์)

เชียงราย – บินตรงทุกวัน

น่าน – 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันพุธ, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์)

เลย – งดให้บริการ

อุบลราชธานี – บินตรงทุกวัน

อุดรธานี – บินตรงทุกวัน

ขอนแก่น – บินตรงทุกวัน

นครพนม – 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันจันทร์, เสาร์, อาทิตย์)

สุราษฎร์ธานี – 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันจันทร์, ศุกร์, อาทิตย์)

นครศรีธรรมราช – 3 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันอังคาร ,พฤหัสบดี, เสาร์)

กระบี่ – 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ (เฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์, อาทิตย์)

ภูเก็ต – 2 เที่ยวบิน/วัน

หาดใหญ่ – 2 เที่ยวบิน/วัน

นราธิวาส – 2 เที่ยวบิน/ สัปดาห์ (เฉพาะวันศุกร์, อาทิตย์)

นอกจากนี้ สายการบินไทยสมายล์ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคน

 

อ้างอิงข้อมูลจาก www.ryt9.com

Powered by