วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภา 2564

ทัวร์ต่างประเทศ

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หยุดบินชั่วคราว 3 เส้นทาง

Apr 23,2021
|
by Skyhigh88travel

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเลื่อนเปิดเส้นทางใหม่กรุงเทพ-แม่สอดเป็น 17 ต.ค.,หยุดบินชั่วคราว 3 เส้นทาง

 

บมจ.การบินกรุงเทพ (BA) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวยส์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดขยายวงกว้างมากขึ้น สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงมีความจำเป็นต้องแจ้งเลื่อนการเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ – แม่สอด (ไป-กลับ) ออกไปเป็นวันที่ 17 ตุลาคม 2564

และหยุดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางต่างๆเป็นการชั่วคราวดังนี้

  • เส้นทาง ภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 30 ตุลาคม 2564
  • เส้นทาง กรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564
  • เส้นทาง กรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564

และ จะปิดให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสารเป็นการชั่วคราว 3 แห่ง ดังนี้

  • สำนักงานออกบัตรโดยสาร หาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2564
  • สำนักงานออกบัตรโดยสาร สุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2564
  • สำนักงานออกบัตรโดยสาร ตราด ตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2564

อ้างอิงข้อมูลจาก www.ryt9.com

Powered by