วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2564

ทัวร์ต่างประเทศ

บางกอกแอร์เวย์ส เปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-แม่สอด

Dec 15,2020
|
by Skyhigh88travel

บางกอกแอร์เวย์ส เปิดเส้นทางบินใหม่ กรุงเทพฯ-แม่สอด 3 เที่ยวบิน/วัน เริ่ม 1 ก.พ.64

บมจ.การบินกรุงเทพ หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ (ไป-กลับ) กรุงเทพฯ-แม่สอด (ตาก) เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะให้บริการทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบิน ด้วยเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ ทั้งนี้ สายการบินฯ ยังคงปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

สำหรับตารางบินของเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพ-แม่สอด (ตาก) ดังนี้ เที่ยวบินที่ PG381 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 07.50 น. ถึงสนามบินแม่สอด เวลา 09.20 น., เที่ยวบินที่ PG382 ออกจากสนามบินแม่สอด เวลา 09.50 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.25 น.

เที่ยวบินที่ PG383 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 12.00 น. ถึงสนามบินแม่สอด เวลา 13.30 น., เที่ยวบินที่ PG384 ออกจากสนามบินแม่สอด เวลา 14.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 15.35 น., เที่ยวบินที่ PG385 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 15.00 น. ถึงสนามบินแม่สอด เวลา 16.30 น. และเที่ยวบินที่ PG386 ออกจากสนามบินแม่สอด เวลา 17.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 18.35 น.

 

อ้างอิงข้อมูลจาก www.ryt9.com

Powered by