วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2564

ทัวร์ต่างประเทศ

บางกอกแอร์เวย์ส เปิดเที่ยวบินกรุงเทพ-ตราด-สุโขทัย 1 ก.พ.นี้

Feb 2,2021
|
by Skyhigh88travel

“บางกอกแอร์เวย์ส” แจ้งพร้อมกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินกรุงเทพฯ-ตราด, กรุงเทพฯ-สุโขทัย ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

 

รายงานข่าวจากบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เปิดเผยว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินในเส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ) และเส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ทำให้สายการบินฯ จะมีเที่ยวบินให้บริการรวม 7 เส้นทางบิน

ประกอบด้วย เส้นทางการบินดังต่อไปนี้

เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ)

เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ)

เส้นทางกรุงเทพฯ – กระบี่ (ไป-กลับ)

เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ)

เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ)

เส้นทางกรุงเทพฯ – ตราด (ไป-กลับ)

เส้นทางกรุงเทพ – สุโขทัย (ไป-กลับ)

ส่วนเส้นทางภูเก็ต – หาดใหญ่ (ไป-กลับ), เส้นทางภูเก็ต – อู่ตะเภา (ไป-กลับ) และเส้นทางภูเก็ต – สมุย (ไป-กลับ) ยังคงยกเลิกให้บริการชั่วคราวไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2564

นอกจากนี้ สายการบินฯ ยังคงปิดการให้บริการสำนักงานออกบัตรโดยสาร (ถ.วิภาวดีรังสิต) และห้องรับรองผู้โดยสารทุกประเภท รวมทั้งมุมให้บริการของว่างและเครื่องดื่มเป็นการชั่วคราว ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

 

อ้างอิงข้อมูลจาก www.prachachat.net

Powered by