วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2563

คาเธ่ย์ แปซิฟิค เริ่มบินเข้าไทย ต.ค.นี้

Oct 16,2020
|
by Skyhigh88travel

สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เริ่มให้บริการเที่ยวบินขาเข้า ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นี้

 

สืบเนื่องจากการได้รับอนุญาตให้บริการเที่ยวบินแก่ผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิคจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะกลับมาให้บริการเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ขาเข้าเพื่อเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป

สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค พร้อมให้บริการเที่ยวบินจากฮ่องกงเข้าสู่กรุงเทพฯ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และมีเที่ยวบินออกจากกรุงเทพฯสู่ฮ่องกง 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อเที่ยวบินที่ฮ่องกงเพื่อเดินทางไปและกลับจาก 25 จุดหมายปลายทาง ทั้งในอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยจะต้องตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดบุคคลยกเว้น 11 ประเภทจากประกาศของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ผู้โดยสารทุกคนจะต้องแสดงใบรับรองสุขภาพ ‘Fit to Fly’ และใบรับรองแพทย์ พร้อมผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการที่ระบุว่าไม่พบเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

นอกจากนี้ผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสาร Certificate of Entry (COE) ขณะเช็คอิน ขณะผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านของหน่วยงานด้านสุขภาพเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการกักกันโรคในประเทศไทย 14 วัน ผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมดจะต้องยืนยันได้ว่าตนเองมีสถานที่กักตัวที่สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) หรือโรงแรมที่ผู้โดยสารชำระเงินด้วยตนเองตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง สำหรับรายชื่อโรงแรมที่ได้รับการอนุมัติเป็นสถานที่การกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) กรุณาดูรายละเอียดที่ hsscovid.com.

 

อ้างอิงข้อมูลจาก www.ryt9.com

Powered by