วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2563

กาตาร์ แอร์เวย์ส เริ่มให้บริการเที่ยวบินโดยสารขาเข้าประเทศไทย

Oct 7,2020
|
by Skyhigh88travel

กาตาร์ แอร์เวย์ส เริ่มให้บริการเที่ยวบินโดยสารขาเข้าประเทศไทย

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ประกาศกลับมาให้บริการเที่ยวบินโดยสารขาเข้าประเทศไทยอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2563 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาตให้บรรทุกผู้โดยสารขาออกจากประเทศไทยเท่านั้น ล่าสุด กาตาร์ แอร์เวย์ส เป็นหนึ่งในสายการบินระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ขนส่งผู้โดยสารขาเข้าประเทศไทย โดยกาตาร์ แอร์เวย์ส มีความยืดหยุ่นและมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงการเดินทางด้วยเที่ยวบินสัปดาห์ละ 14 เที่ยว ทั้งขาไปและกลับจากกรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม การเดินทางในเวลานี้ยังคงมีข้อจำกัดตามระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย ทำให้ผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องมีคุณสมบัติตามประเภทต่างๆ ดังนี้ 

• บุคคลสัญชาติไทย

• บุคคลที่ได้รับการยกเว้น (ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

• บุคคลในคณะทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ

• สมาชิกครอบครัวของผู้ที่มีสัญชาติไทย

• ไม่เป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่มีเอกสารสำคัญอนุญาตพำนักในราชอาณาจักร

• บุคคลที่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร

• นักเรียนนักศึกษา

• ชาวต่างชาติที่มีนัดหมายทางการแพทย์ในประเทศไทย

• ชาวต่างชาติในกรณีพิเศษ

• ผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-immigrant visa เดินทางเพื่อติดต่อหรือประกอบธุรกิจ โดยจะต้องแสดงรายงานการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน)

• ผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ (Special Tourist visa)

• ผู้ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจตามความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC Business Travel Card) (เฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากประเทศความเสี่ยงต่ำ)

• ผู้ประสงค์พำนักในประเทศไทยระยะสั้นและระยะยาว (พำนัก 60 วันในราชอาณาจักร โดยจะต้องแสดงรายงานการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน)

 

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องแสดงใบรับรองการตรวจสุขภาพ (Fit to Fly Health Certificate) และใบรับรองแพทย์ที่แสดงผลการตรวจโควิด-19^ ในห้องปฏิบัติการเป็นลบโดยใช้การทดสอบแบบ RT-PCR ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง นอกจากนี้ในการเช็คอิน ตรวจคนเข้าเมือง และแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ แล้วนั้น ผู้โดยสารทุกคนจะต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE) และในวันเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องแสดงใบจองโรงแรมที่ได้รับการยืนยันแล้ว ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ที่ผู้กักตัวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือกได้ที่ hsscovid.com 

 

Powered by