วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์อุดรฯ - คำชะโนด เมืองแห่งนาคา 3วัน2คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH210076
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์อุดรฯ - คำชะโนด เมืองแห่งนาคา 3วัน2คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
10 มี.ค. 64 - 29 มิ.ย. 64 (29 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
10 มี.ค. 64 - 12 มี.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
14 มี.ค. 64 - 16 มี.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
16 มี.ค. 64 - 18 มี.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
18 มี.ค. 64 - 20 มี.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
21 มี.ค. 64 - 23 มี.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
24 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
26 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 9
Sold Out
29 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
1 เม.ย. 64 - 3 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
4 เม.ย. 64 - 6 เม.ย. 64 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
5 เม.ย. 64 - 7 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
7 เม.ย. 64 - 9 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
8 เม.ย. 64 - 10 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
18 เม.ย. 64 - 20 เม.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
19 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
21 เม.ย. 64 - 23 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
23 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
26 เม.ย. 64 - 28 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
29 เม.ย. 64 - 1 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
5 พ.ค. 64 - 7 พ.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
18 พ.ค. 64 - 20 พ.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
23 พ.ค. 64 - 25 พ.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
26 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
30 พ.ค. 64 - 1 มิ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
7 มิ.ย. 64 - 9 มิ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
11 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
15 มิ.ย. 64 - 17 มิ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
23 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
27 มิ.ย. 64 - 29 มิ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
Powered by