วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เบตง ไม่ต้อง...งง! 3วัน2คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH210048
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เบตง ไม่ต้อง...งง! 3วัน2คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
15 มี.ค. 64 - 28 มิ.ย. 64 (38 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
15 มี.ค. 64 - 17 มี.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
17 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
21 มี.ค. 64 - 23 มี.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
22 มี.ค. 64 - 24 มี.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
23 มี.ค. 64 - 25 มี.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
24 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
25 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
28 มี.ค. 64 - 30 มี.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
29 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
30 มี.ค. 64 - 1 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
31 มี.ค. 64 - 2 เม.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
2 เม.ย. 64 - 4 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
5 เม.ย. 64 - 7 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
6 เม.ย. 64 - 8 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
7 เม.ย. 64 - 9 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
17 เม.ย. 64 - 19 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
19 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
21 เม.ย. 64 - 23 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
23 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
25 เม.ย. 64 - 27 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
26 เม.ย. 64 - 28 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
27 เม.ย. 64 - 29 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
28 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
5 พ.ค. 64 - 7 พ.ค. 64 7,499 9,499 แสดง - 9
Sold Out
9 พ.ค. 64 - 11 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
13 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
17 พ.ค. 64 - 19 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
18 พ.ค. 64 - 20 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
21 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
25 พ.ค. 64 - 27 พ.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
27 พ.ค. 64 - 29 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
30 พ.ค. 64 - 1 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
31 พ.ค. 64 - 2 มิ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
7 มิ.ย. 64 - 9 มิ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
11 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
15 มิ.ย. 64 - 17 มิ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
21 มิ.ย. 64 - 23 มิ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
26 มิ.ย. 64 - 28 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Sold Out
Powered by