วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภา 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เบตง ไม่ต้อง...งง! 3วัน2คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH210048
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เบตง ไม่ต้อง...งง! 3วัน2คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
13 พ.ค. 64 - 28 มิ.ย. 64 (13 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
เริ่มเพียง 6,999 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
13 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
17 พ.ค. 64 - 19 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
18 พ.ค. 64 - 20 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
21 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
25 พ.ค. 64 - 27 พ.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
27 พ.ค. 64 - 29 พ.ค. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
30 พ.ค. 64 - 1 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
31 พ.ค. 64 - 2 มิ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
7 มิ.ย. 64 - 9 มิ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
11 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
15 มิ.ย. 64 - 17 มิ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
21 มิ.ย. 64 - 23 มิ.ย. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
26 มิ.ย. 64 - 28 มิ.ย. 64 7,999 9,999 แสดง - 9
Powered by