วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์นครนายก เปิดดวงเสริมโชค รับพรปีฉลู 1 วัน
ทัวร์โค้ด
SKYH201243
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์นครนายก เปิดดวงเสริมโชค รับพรปีฉลู 1 วัน

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม|วัดมณีวงศ์|สวนเอเดน| วัดธรรมปัญญา|วัดจุฬาภรณ์วนาราม
เดินทางช่วง
13 มี.ค. 64 - 26 เม.ย. 64 (4 ช่วงวันเดินทาง)
/
เริ่มเพียง 0 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
13 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64 999 แสดง - 21
27 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64 999 แสดง - 21
4 เม.ย. 64 - 4 เม.ย. 64 999 แสดง - 21
26 เม.ย. 64 - 26 เม.ย. 64 999 แสดง - 21
Powered by