วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เชียงราย 3วัน2คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH201152
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เชียงราย 3วัน2คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
กรุงเทพฯ – ภูชี้ฟ้า – วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – วัดห้วยปลากั้ง - ถ้ำหลวง ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - บ้านดำ – วัดร่องเสือเต้น - ซื้อของฝาก
เดินทางช่วง
10 ธ.ค. 63 - 15 เม.ย. 64 (9 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
10 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 12,999 14,999 แสดง - 20
Sold Out
8 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 10,999 12,999 แสดง - 9
Sold Out
22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
13 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 12,999 14,999 แสดง - 9
Sold Out
12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
25 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 9
Sold Out
2 เม.ย. 64 - 4 เม.ย. 64 10,999 12,999 แสดง - 9
Sold Out
13 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 12,999 14,999 แสดง - 9
Sold Out
Powered by