วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภา 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์นครศรีธรรมราช
ทัวร์โค้ด
SKYH201143
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์นครศรีธรรมราช

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สนามบินนครศรีธรรมราช- ตาพรานบุญ (วัดยางใหญ่) -วัดเจย์ดีย์(วัดไอ้ไข่)-สวนตาสวรรค์-หมู่บ้านคีรีวง – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร-สนามบินนครศรีธรรราช
เดินทางช่วง
19 พ.ย. 63 - 15 เม.ย. 64 (21 ช่วงวันเดินทาง)
2 วัน 1 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
19 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
20 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
21 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
27 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
5 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
6 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
10 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
19 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
26 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
30 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 3,400 4,400 แสดง - 9
Sold Out
31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 3,400 4,400 แสดง - 9
Sold Out
1 ม.ค. 64 - 2 ม.ค. 64 3,400 4,400 แสดง - 9
Sold Out
9 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
16 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
23 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
30 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
27 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 2,999 3,999 แสดง - 9
Sold Out
12 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 3,400 4,400 แสดง - 9
Sold Out
13 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 3,400 4,400 แสดง - 9
Sold Out
14 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 3,400 4,400 แสดง - 9
Sold Out
Powered by