วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 พฤศจิกายน 2563

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์อัมพวา 1 วัน
ทัวร์โค้ด
SKYH201087
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์อัมพวา 1 วัน

ระยะเวลา 1 วัน 1 คืน
กรุงเทพ-วัดเพชรสมุทรวรวิหาร(วัดบ้านแหลม)-อาสนวิหารพระแม่บังเกิด- อุทยาน ร.2-ค่ายบางกุ้ง- ตลาดน้ำอัมพวา-กรุงเทพ
เดินทางช่วง
5 ธ.ค. 63 - 15 เม.ย. 64 (14 ช่วงวันเดินทาง)
1 วัน 1 คืน /
เริ่มเพียง 999 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
5 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9
6 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9
10 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9
12 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9
13 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9
31 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 999 999 แสดง - 9
1 ม.ค. 64 - 1 ม.ค. 64 999 999 แสดง - 9
2 ม.ค. 64 - 2 ม.ค. 64 999 999 แสดง - 9
27 ก.พ. 64 - 27 ก.พ. 64 999 999 แสดง - 9
28 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 999 999 แสดง - 9
12 เม.ย. 64 - 12 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9
13 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9
14 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9
15 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9
Powered by