วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 มีนาคม 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์กรุงเทพ วันเดย์ทริป
ทัวร์โค้ด
SKYH201084
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์กรุงเทพ วันเดย์ทริป

ระยะเวลา 1 วัน 1 คืน
กรุงเทพ – วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม-พระบรมมหาราชวัง -วัดพระแก้ว –วัดโพธิ์-วัดอรุณราชวราราม-เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอร์น
เอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอร์น
เดินทางช่วง
12 มี.ค. 64 - 15 พ.ค. 64 (4 ช่วงวันเดินทาง)
1 วัน 1 คืน /
เริ่มเพียง 999 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
12 มี.ค. 64 - 12 มี.ค. 64 999 999 แสดง - 9
13 เม.ย. 64 - 13 เม.ย. 64 999 999 แสดง - 9
14 เม.ย. 64 - 14 พ.ค. 64 999 999 แสดง - 9
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64 999 999 แสดง - 9
Powered by