วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภา 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เชียงใหม่ 4วัน 2คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH200995
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เชียงใหม่ 4วัน 2คืน

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
4 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 3,999 5,499 แสดง - 30
Sold Out
9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 36
Sold Out
10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 36
Sold Out
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 30
Sold Out
30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 3,999 5,499 แสดง - 36
Sold Out
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 34
Sold Out
9 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 30
Sold Out
30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 4,999 6,499 แสดง - 36
Sold Out
31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 4,999 6,499 แสดง - 36
Sold Out
Powered by