วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์น่าน กึ๊ดเติงหา...น่านนะเออ 4วัน 2คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH200948
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์น่าน กึ๊ดเติงหา...น่านนะเออ 4วัน 2คืน

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
4 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 101
Sold Out
14 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 30
Sold Out
21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 30
Sold Out
18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 3,999 5,499 แสดง - 30
Sold Out
25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 3,999 5,499 แสดง - 28
Sold Out
2 ต.ค. 63 - 5 ต.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 25
Sold Out
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 3,999 5,499 แสดง - 33
Sold Out
20 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 4,999 6,499 แสดง - 35
Sold Out
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 4,999 6,499 แสดง - 37
Sold Out
10 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 4,999 6,499 แสดง - 36
Sold Out
Powered by