วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2563

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan So Cool อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH200651
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan So Cool อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
เดินทางช่วง
17 ก.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
5 วัน 4 คืน /
เริ่มเพียง 17,900 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 18,900 24,400 แสดง - 25
7 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 18,900 24,400 แสดง - 25
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 18,900 24,400 แสดง - 25
11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 17,900 23,400 แสดง - 25
25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 17,900 23,400 แสดง - 25
2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 19,900 25,400 แสดง - 25
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 20,900 26,400 แสดง - 25
16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 19,900 25,400 แสดง - 25
Powered by