วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6
ทัวร์โค้ด
SKYH200635
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
16 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 (12 ช่วงวันเดินทาง)
5 วัน 3 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 18,888 26,788 แสดง - 34
Sold Out
17 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 19,888 27,788 แสดง - 34
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 20,888 28,788 แสดง - 34
Sold Out
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
Sold Out
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
Sold Out
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
Sold Out
24 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
Sold Out
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
Sold Out
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 21,888 29,788 แสดง - 34
Sold Out
Powered by