วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS ยืน1 5D3N (MAY-JUN)
ทัวร์โค้ด
SKYH200519
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PINKMOSS ยืน1 5D3N (MAY-JUN)

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
5 วัน 3 คืน /
เริ่มเพียง 18,999 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
30 พ.ค. 63 - 3 มิ.ย. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
31 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63 19,999 26,499 แสดง - 30
1 มิ.ย. 63 - 5 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
2 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 21,999 28,499 แสดง - 30
4 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 21,999 28,499 แสดง - 30
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
6 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
11 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
13 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
18 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
20 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
27 มิ.ย. 63 - 1 ก.ค. 63 18,999 25,499 แสดง - 30
Powered by