วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2563

ทัวร์ญีปุ่่น โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N
ทัวร์โค้ด
SKYH200487
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ญีปุ่่น โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
5 วัน 3 คืน /
เริ่มเพียง 19,888 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
8 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 21,888 29,388 แสดง - 30
18 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 19,888 27,388 แสดง - 30
22 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
24 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 23,888 31,388 แสดง - 30
29 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
5 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 21,888 29,388 แสดง - 30
8 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 24,888 32,388 แสดง - 30
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 21,888 29,388 แสดง - 30
2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 21,888 29,388 แสดง - 30
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 21,888 29,388 แสดง - 30
16 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
23 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
30 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
3 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 24,888 32,388 แสดง - 30
10 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 24,888 32,388 แสดง - 30
14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
17 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
21 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 25,888 33,388 แสดง - 30
22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 24,888 32,388 แสดง - 30
24 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
28 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Powered by