วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ญีปุ่่น โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N
ทัวร์โค้ด
SKYH200487
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ญีปุ่่น โอซาก้า มาว่ะ!!! 5D3N

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 เม.ย. 63 - 1 พ.ย. 63 (38 ช่วงวันเดินทาง)
5 วัน 3 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
4 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63 28,888 36,388 แสดง - 30
Sold Out
13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 29,888 37,388 แสดง - 30
Sold Out
18 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 25,888 33,388 แสดง - 30
Sold Out
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 25,888 33,388 แสดง - 30
Sold Out
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 27,888 35,388 แสดง - 30
Sold Out
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 21,888 29,388 แสดง - 30
Sold Out
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 21,888 29,388 แสดง - 30
Sold Out
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 21,888 29,388 แสดง - 30
Sold Out
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 20,888 28,388 แสดง - 30
Sold Out
8 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 21,888 29,388 แสดง - 30
Sold Out
18 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63 19,888 27,388 แสดง - 30
Sold Out
22 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
24 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 23,888 31,388 แสดง - 30
Sold Out
29 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
5 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 21,888 29,388 แสดง - 30
Sold Out
8 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63 24,888 32,388 แสดง - 30
Sold Out
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 21,888 29,388 แสดง - 30
Sold Out
2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 21,888 29,388 แสดง - 30
Sold Out
9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 21,888 29,388 แสดง - 30
Sold Out
16 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
23 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
30 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
3 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 5
Sold Out
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 24,888 32,388 แสดง - 30
Sold Out
10 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63 24,888 32,388 แสดง - 30
Sold Out
14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
17 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 30
Sold Out
21 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 25,888 33,388 แสดง - 30
Sold Out
22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 24,888 32,388 แสดง - 30
Sold Out
24 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63 22,888 30,388 แสดง - 3
Sold Out
28 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 22,888 30,388 แสดง - 23
Sold Out
Powered by