วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2563

ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A03 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SUMMER
ทัวร์โค้ด
SKYH200446
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เกาหลี HKS-ZE53-A03 HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี SUMMER

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. 63 - 1 ก.ย. 63 (26 ช่วงวันเดินทาง)
5 วัน 3 คืน /
เริ่มเพียง 14,876 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
5 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
17 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
19 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
26 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
1 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
3 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
8 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
10 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
15 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
22 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
24 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
29 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
31 ก.ค. 63 - 4 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
5 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
7 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
12 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
14 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
19 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
21 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
26 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63 14,876 19,876 แสดง - 20
Powered by