วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ซุปตาร์ บานาฮิลล์ที่รัก..คึกคักคุกคิก ก.พ.-พ.ค.63 (10888.-)
ทัวร์โค้ด
SKYH194170
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ซุปตาร์ บานาฮิลล์ที่รัก..คึกคักคุกคิก ก.พ.-พ.ค.63 (10888.-)

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
20 ก.พ. 63 - 1 มิ.ย. 63 (34 ช่วงวันเดินทาง)
4 วัน 3 คืน /
เริ่มเพียง 10,888 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 14,588 18,588 แสดง - 34
27 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 14,588 18,588 แสดง - 34
3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63 15,888 20,388 แสดง - 39
9 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 15,888 19,888 แสดง - 39
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 17,888 22,388 แสดง - 39
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 18,888 23,388 แสดง - 39
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 18,888 22,888 แสดง - 39
13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 17,888 22,388 แสดง - 34
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 15,888 19,888 แสดง - 34
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 14,588 18,588 แสดง - 34
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 14,588 18,588 แสดง - 34
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 14,588 18,588 แสดง - 34
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 34
1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63 15,888 20,388 แสดง - 34
6 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63 14,588 18,588 แสดง - 39
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 39
8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 12,888 16,888 แสดง - 34
15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 10,888 14,888 แสดง - 34
22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 12,888 16,888 แสดง - 34
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 11,888 15,888 แสดง - 34
29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 13,888 17,888 แสดง - 34
Powered by