วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

ทัวร์จีน มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน3คืน ก.ย 62
ทัวร์โค้ด
SKYH191590
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์จีน มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน3คืน ก.ย 62

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เดินทางช่วง
4 วัน 3 คืน /
เริ่มเพียง 8,999 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 20
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 20
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 20
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 20
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 20
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 20
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 20
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 20
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 20
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 20
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 8,999 12,499 แสดง - 20
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 8,999 12,499 แสดง - 20
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 20
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 20
13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 20
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 9,888 13,388 แสดง - 25
20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 20
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 20
27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 10,888 14,388 แสดง - 20
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 10,888 14,388 แสดง - 20
4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 13,888 17,388 แสดง - 20
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 20
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 20
18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 20
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 11,888 15,388 แสดง - 20
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 15,888 19,388 แสดง - 20
27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 20
4 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
8 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
11 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
15 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
6 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 12,888 16,388 แสดง - 20
12 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
13 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
5 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
26 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
2 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63 13,888 17,388 แสดง - 20
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 18,888 23,388 แสดง - 20
15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 15,888 20,388 แสดง - 30
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 14,888 18,388 แสดง - 20
7 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 11,888 15,388 แสดง - 20
Powered by