วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กันยายน - ตุลาคม 19 BY HX
ทัวร์โค้ด
SKYH191087
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กันยายน - ตุลาคม 19 BY HX

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet – เซินเจิ้น วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
เดินทางช่วง
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
1 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
9 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
17 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
21 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
29 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62 6,888 11,388 แสดง - 20
Sold Out
Powered by