วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2563

ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ PERTH 5 DAYS 3 NIGHTS
ทัวร์โค้ด
SKYH190982
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ PERTH 5 DAYS 3 NIGHTS

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ชมเมืองออสเตรเลียตะวันตก - ฟรีแมนเทิล – สวนสาธารณคิงส์พาร์ค CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พินาเคิล
พิเศษ เมนู กุ้งล๊อปส์เตอร์ ท่านละ ครึ่งตัว
พิเศษ ให้ท่านได้พักผ่อน ณ โรงแรมในไร่องุ่น 1 คืน
เดินทางช่วง
4 มี.ค. 63 - 28 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
5 วัน 3 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 47,900 58,800 แสดง - 30
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 47,900 58,800 แสดง - 30
Sold Out
8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 47,900 58,800 แสดง - 30
Sold Out
29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63 47,900 58,800 แสดง - 30
Sold Out
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 47,900 58,800 แสดง - 30
Sold Out
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 47,900 58,800 แสดง - 30
Sold Out
10 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 47,900 58,800 แสดง - 30
Sold Out
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 47,900 58,800 แสดง - 30
Sold Out
Powered by