วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2563

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 DAYS 3 NIGHTS
ทัวร์โค้ด
SKYH190979
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ SYDNEY - PORTSTEPHEN 5 DAYS 3 NIGHTS

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ชมเมืองซิดนีย์ - ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – นั่งรถรางที่ชันที่สุด
อาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์
ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์
เดินทางช่วง
4 มี.ค. 63 - 28 มิ.ย. 63 (8 ช่วงวันเดินทาง)
5 วัน 3 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 57,900 109,800 แสดง - 30
Sold Out
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 57,900 109,800 แสดง - 30
Sold Out
1 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63 57,900 109,800 แสดง - 30
Sold Out
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 57,900 109,800 แสดง - 30
Sold Out
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 57,900 109,800 แสดง - 30
Sold Out
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 57,900 109,800 แสดง - 30
Sold Out
3 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 57,900 109,800 แสดง - 30
Sold Out
24 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 57,900 109,800 แสดง - 30
Sold Out
Powered by