วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2563

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง Yangon holy 9 Yangon 2 Days
ทัวร์โค้ด
SKYH190880
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง Yangon holy 9 Yangon 2 Days

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ขอพรเทพทันใจ , สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจ๊าทัตจี , เจดีย์กาบาเอ ,วัดพระเขี้ยวแก้ว ,วัดบารมี, เจดีย์มหาวิชยะ ,วัดพระหินอ่อน ,วัดพระเจ๊างาทัตจี
สลัดกุ้งมังกร
พักโรงแรม 3 ดาว
ตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
2 วัน 1 คืน /
เริ่มเพียง 7,999 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
11 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
18 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
1 ส.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
22 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
12 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
21 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
26 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
3 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
19 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
7 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
16 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
21 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
26 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 9,999 11,998 แสดง - 20
1 ม.ค. 64 - 2 ม.ค. 64 9,999 11,998 แสดง - 20
Powered by