วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง Yangon holy 9 Yangon 2 Days
ทัวร์โค้ด
SKYH190880
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง Yangon holy 9 Yangon 2 Days

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
ขอพรเทพทันใจ , สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจ๊าทัตจี , เจดีย์กาบาเอ ,วัดพระเขี้ยวแก้ว ,วัดบารมี, เจดีย์มหาวิชยะ ,วัดพระหินอ่อน ,วัดพระเจ๊างาทัตจี
สลัดกุ้งมังกร
พักโรงแรม 3 ดาว
ตลาดสก็อต
เดินทางช่วง
2 วัน 1 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 24
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 7,999 9,998 แสดง - 24
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
26 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
24 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
10 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
14 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
17 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
16 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
26 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
5 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
23 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
6 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
13 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
11 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
18 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
1 ส.ค. 63 - 2 ส.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
22 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
12 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
21 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
26 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
3 ต.ค. 63 - 4 ต.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
17 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
19 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
7 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
16 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 7,999 9,998 แสดง - 20
Sold Out
21 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
12 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
26 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 8,999 10,998 แสดง - 20
Sold Out
31 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 9,999 11,998 แสดง - 20
Sold Out
1 ม.ค. 64 - 2 ม.ค. 64 9,999 11,998 แสดง - 20
Sold Out
Powered by