วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2563

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 2
ทัวร์โค้ด
SKYH190697
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 2

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
30 มิ.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 (24 ช่วงวันเดินทาง)
5 วัน 3 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
30 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 12,888 20,788 แสดง - 34
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34
Sold Out
Powered by