วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตพ่นน้ำ] 3D2N
ทัวร์โค้ด
SKYH190393
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตพ่นน้ำ] 3D2N

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
3 วัน 2 คืน /
เริ่มเพียง 10,999 บ.

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 24
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 24
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 25
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 10,999 14,499 แสดง - 25
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 25
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 25
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 24
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 24
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 31
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 31
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 20
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 31
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 62
Powered by