วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2563

ทัวร์พม่า 1 วัน โดยสายการบินแอร์เอเชีย ราคา เริ่มต้น 3499 บาท
ทัวร์โค้ด
SKYH190134
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์พม่า 1 วัน โดยสายการบินแอร์เอเชีย ราคา เริ่มต้น 3499 บาท

เดินทางช่วง
/
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
21 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 15
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 16
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 3,499 3,499 แสดง - 25
Sold Out
Powered by