วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (SL)
ทัวร์โค้ด
SKYH190127
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน (SL)

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เดินทางช่วง
2 วัน 1 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
7 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 6,777 8,677 แสดง - 15
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 7,999 9,899 แสดง - 34
Sold Out
29 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 7,799 9,699 แสดง - 34
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 6,777 8,677 แสดง - 18
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 7,999 9,899 แสดง - 20
Sold Out
12 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 7,799 9,699 แสดง - 34
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 6,777 8,677 แสดง - 16
Sold Out
19 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 6,299 8,199 แสดง - 34
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 6,777 8,677 แสดง - 34
Sold Out
26 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 6,299 8,199 แสดง - 34
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 2 ก.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 34
Sold Out
2 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 34
Sold Out
9 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 34
Sold Out
16 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 34
Sold Out
23 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34
Sold Out
14 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 7,999 9,899 แสดง - 15
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 6,777 8,677 แสดง - 34
Sold Out
21 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 6,299 8,199 แสดง - 34
Sold Out
27 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 6,777 8,677 แสดง - 34
Sold Out
28 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 6,299 8,199 แสดง - 34
Sold Out
3 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 34
Sold Out
4 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34
Sold Out
10 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 34
Sold Out
11 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34
Sold Out
17 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 34
Sold Out
18 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34
Sold Out
24 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 6,777 8,677 แสดง - 34
Sold Out
25 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62 6,299 8,199 แสดง - 34
Sold Out
Powered by