วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

ตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์ (Thai Smile) Domestic

Jul 2,2019
|
by Skyhigh88travel

ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์ (Thai Smile) 

SkyHigh88Travel ขอนำเสนอ โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์ (THAI SMILE) ราคาตั๋วที่คุ้มค่า ตั๋วลดราคาพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน  สายการบินไทยสมายล์มีเส้นทางบินไปยังจังหวัดสำคัญต่างๆในประเทศไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่, เชียงราย, อุบลราชธานี , อุดรธานี , ขอนแก่น , หาดใหญ่ และอีกมากมาย โดยมีโปรโมชั่นดังต่อไปนี้

 

 

BONUS SALE Promotion

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 21 มกราคม – 25 มกราคม 2563

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 01 กุมภาพันธ์ – 26 ตุลาคม 2563

ไม่สามารถเดินทางได้ : วันที่ 08 – 10 กุมภาพันธ์ 63 / 10 – 19 เมษายน 63 / 01 – 05 พฤษภาคม 63 / 03 – 07 มิถุนายน 63 / 04 – 07 กรกฎาคม 63 / 25 – 28 กรกฎาคม 63 / 12 – 16 สิงหาคม 63 / 10 – 13 ตุลาคม 63 / 23 – 25 ตุลาคม 63

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้นราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
เชียงราย (CEI)1,090.-2,180.-
เชียงใหม่ (CNX)1,090.-2,180.-
ขอนแก่น (KKC)1,090.-2,180.-
อุบลราชธานี (UBP)1,090.-2,180.-
อุดรธานี (UTH)1,090.-2,180.-
กระบี่ (KBV)1,090.-2,180.-
ภูเก็ต (HKT)1,090.-2,180.-
สุราษฎร์ธานี (URT)1,090.-2,180.-
หาดใหญ่ (HDY)1,150.-2,300.-
นราธิวาส (NAW)1,200.-2,400.-
ภูเก็ต (HKT)
( เดินทางจาก สนามบินเชียงใหม่ )
2,100.-3,700.-
เชียงใหม่ (CNX)
( เดินทางจาก สนามบินภูเก็ต )
1,600.-3,700.-

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ 21 – 25 มกราคม 2563
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

วันธรรมดาน่าเที่ยวกับ การบินไทยสมายล์

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 20 มกราคม 2563 – 16 มีนาคม 2563

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 20 มกราคม 2563 – 16 มีนาคม 2563 จะต้องเดินทางเฉพาะวันธรรมดา คือ จันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี

ไม่อนุญาตให้เดินทางใน : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

 

เดินทาง จาก สุวรรณภูมิ ไปราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้นราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
เชียงใหม่ (CNX)1,300.-2,600.-
เชียงราย (CEI)1,300.-2,600.-
อุบลราชธานี (UBP)1,300.-2,600.-
อุดรธานี (UTH)1,300.-2,600.-
ขอนแก่น (KKC)1,300.-2,600.-
สุราษฎร์ธานี (URT)1,300.-2,600.-
กระบี่ (KBV)1,300.-2,600.-
ภูเก็ต (HKT)1,300.-2,600.-
หาดใหญ่ (HDY)1,300.-2,600.-
นราธิวาส (NAW)1,300.-2,600.-

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 20 มกราคม 2563 – 16 มีนาคม 2563
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

 

DOMESTIC HAPPY SENIOR FOR2

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 22 มกราคม 2563 – 16 มีนาคม 2563

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 22 มกราคม 2563 – 16 มีนาคม 2563

ไม่สามารถเดินทางได้ในระหว่าง : วันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 และ วันที่ 07 – 09 กุมภาพันธ์ 2563

 

**เป็นการเดินทางของผู้ใหญ่พร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และ อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในวันที่เริ่มเดินทาง**

เดินทาง จาก สุวรรณภูมิ ไปราคา ไป – กลับ เริ่มต้น
เชียงใหม่ (CNX)2,300.-
เชียงราย (CEI)2,300.-
อุบลราชธานี (UBP)2,300.-
อุดรธานี (UTH)2,300.-
ขอนแก่น (KKC)2,300.-
สุราษฎร์ธานี (URT)2,300.-
กระบี่ (KBV)2,300.-
ภูเก็ต (HKT)2,300.-
หาดใหญ่ (HDY)2,300.-
นราธิวาส (NAW)2,300.-

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 22 มกราคม 2563 – 16 มีนาคม 2563
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

 

PROMOTION PHUKET – CHIANG MAI

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563

ไม่สามารถเดินทางได้ : วันที่ 05 – 10 ธันวาคม 62 , 20 ธันวาคม 62 – 03 มกราคม 63 , 25 – 27 ธันวาคม 62 , 08 – 10 กุมภาพันธ์ 63

 

เดินทาง จาก สนามบินภูเก็ตราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้นราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
เชียงใหม่ (CNX)1,500.-3,000.-

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ตั๋วมีอายุ 1 เดือน
• ไม่สามารถคืนตั๋วได้

 

สนใจโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์ (THAI SMILE) สำหรับบินต่างประเทศ ?

สนใจโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศสายการบินอื่น ?

 

เลือกดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ จากสารการบินอื่น คลิกเลย!

จองตั๋วเครื่องบิน

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับนะคะ

Powered by