วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 พฤษภา 2564

ทัวร์ต่างประเทศ

ตั๋วเครื่องบินการบินไทย (Thai Airways) Domestic

by Skyhigh88travel

ตั๋วเครื่องบินการบินไทย (Thai Airways) 

SkyHigh88Travel ขอนำเสนอ โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินการบินไทย (THAI AIRWAYS) ราคาตั๋วที่คุ้มค่า ลดราคาตั๋วพิเสษสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน  สายการบินการบินไทยมีเส้นทางบินไปยังจังหวัดสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็น ตั๋วเชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ต, อุดรธานี , ขอนแก่น , หาดใหญ่ และอีกมากมาย โดยมีโปรโมชั่นดังต่อไปนี้

 

 

Promotion Domestic

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 27 มกราคม – 27 มีนาคม 2564

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 01 กุมภาพันธ์ – 27 มีนาคม 2564

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้น ราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
อุบลราชธานี (UBP)900.-1,800.-
น่าน (NNT)900.-1,800.-
นครศรีธรรมราช ( NST )900.-1,800.-
นครพนม (KOP)900.-1,800.-
สุราษฎร์ธานี (URT)900.-1,800.-

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 27 มกราคม – 27 มีนาคม 2564
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

 

GV2 and GV4 Promotional Fare

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 01 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 01 กุมภาพันธ์ – 30 ตุลาคม 2564

 

** เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป **

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้น ราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
ขอนแก่น (KKC)1,050.-2,100.-
อุดรธานี (UTH)1,050.-2,100.-
อุบลราชธานี (UBP)1,050.-2,100.-
นครพนม (KOP)1,050.-2,100.-
เชียงใหม่ (CNX)1,050.-2,100.-
เชียงราย (CEI)1,050.-2,100.-
น่าน (NNT)1,050.-2,100.-
สุราษฎร์ธานี (URT)1,050.-2,100.-
นครศรีธรรมราช ( NST )1,050.-2,100.-
กระบี่ (KBV)1,050.-2,100.-
ภูเก็ต (HKT)1,050.-2,100.-
หาดใหญ่ (HDY)1,050.-2,100.-
นราธิวาส (NAW)1,050.-2,100.-

 

** เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป **

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้น ราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
ขอนแก่น (KKC)960.-1,920.-
อุดรธานี (UTH)960.-1,920.-
อุบลราชธานี (UBP)960.-1,920.-
นครพนม (KOP)960.-1,920.-
เชียงใหม่ (CNX)960.-1,920.-
เชียงราย (CEI)960.-1,920.-
น่าน (NNT)960.-1,920.-
สุราษฎร์ธานี (URT)960.-1,920.-
นครศรีธรรมราช ( NST )960.-1,920.-
กระบี่ (KBV)960.-1,920.-
ภูเก็ต (HKT)960.-1,920.-
หาดใหญ่ (HDY)960.-1,920.-
นราธิวาส (NAW)960.-1,920.-

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 01 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

 

Promotion Domestic

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้นราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
เชียงใหม่ (CNX)900.-1,800.-
เชียงราย (CEI)900.-1,800.-
น่าน (NNT)900.-1,800.-
เลย (LOE)900.-1,800.-
อุดรธานี (UTH)900.-1,800.-
อุบลราชธานี (UBP)900.-1,800.-
ขอนแก่น (KKC)900.-1,800.-
นครพนม (KOP)900.-1,800.-
นครศรีธรรมราช ( NST )900.-1,800.-
สุราษฎร์ธานี (URT)900.-1,800.-
กระบี่ (KBV)1,000.-2,000.-
ภูเก็ต (HKT)1,000.-2,000.-
นราธิวาส (NAW)1,000.-2,000.-
หาดใหญ่ (HDY)1,000.-2,000.-

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

DOMESTIC FARE FOR CORPORATE IN THAILAND

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 30 กันยายน 2565

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 05 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้นราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
เชียงราย (CEI)1,685.-3,370.-
เชียงใหม่ (CNX)1,520.-3,040.-
น่าน (NNT)1,665.-3,330.-
อุบลราชธานี (UBP)1,575.-3,150.-
อุดรธานี (UTH)1,535.-3,070.-
ขอนแก่น (KKC)1,470.-2,940.-
นครพนม (KOP)1,630.-3,260.-
เลย (LOE)1,470.-2,940.-
กระบี่ (KBV)1,640.-3,280.-
สุราษฎร์ธานี (URT)1,610.-3,220.-
นครศรีธรรมราช ( NST )1,660.-3,320.-
ภูเก็ต (HKT)1,685.-3,370.-
หาดใหญ่ (HDY)1,760.-3,520.-
นราธิวาส (NAW)1,770.-3,540.-

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 30 กันยายน 2565
• ตั๋วมีอายุ 6 เดือน
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

 

DOMESTIC FARE FOR CORPORATE IN THAILAND

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 30 กันยายน 2565

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 05 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้นราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
เชียงราย (CEI)1,685.-3,370.-
เชียงใหม่ (CNX)1,520.-3,040.-
น่าน (NNT)1,665.-3,330.-
อุบลราชธานี (UBP)1,575.-3,150.-
อุดรธานี (UTH)1,535.-3,070.-
ขอนแก่น (KKC)1,470.-2,940.-
นครพนม (KOP)1,630.-3,260.-
เลย (LOE)1,470.-2,940.-
กระบี่ (KBV)1,640.-3,280.-
สุราษฎร์ธานี (URT)1,610.-3,220.-
นครศรีธรรมราช ( NST )1,660.-3,320.-
ภูเก็ต (HKT)1,685.-3,370.-
หาดใหญ่ (HDY)1,760.-3,520.-
นราธิวาส (NAW)1,770.-3,540.-

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 30 กันยายน 2565
• ตั๋วมีอายุ 6 เดือน
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

 

DOMESTIC FARE FOR GOVERNMENT IN THAILAND

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 30 กันยายน 2565

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 05 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้นราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
เชียงราย (CEI)1,685.-3,370.-
เชียงใหม่ (CNX)1,520.-3,040.-
น่าน (NNT)1,665.-3,330.-
อุบลราชธานี (UBP)1,575.-3,150.-
อุดรธานี (UTH)1,535.-3,070.-
ขอนแก่น (KKC)1,470.-2,940.-
นครพนม (KOP)1,630.-3,260.-
เลย (LOE)1,470.-2,940.-
กระบี่ (KBV)1,640.-3,280.-
สุราษฎร์ธานี (URT)1,610.-3,220.-
นครศรีธรรมราช ( NST )1,660.-3,320.-
ภูเก็ต (HKT)1,685.-3,370.-
หาดใหญ่ (HDY)1,760.-3,520.-
นราธิวาส (NAW)1,770.-3,540.-

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันนี้ – 30 กันยายน 2565
• ตั๋วมีอายุ 6 เดือน
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

 

เลือกดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ จากสารการบินอื่น คลิกเลย!

จองตั๋วเครื่องบิน

Powered by