วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2563

ตั๋วเครื่องบินการบินไทย (Thai Airways) Domestic

Jul 2,2019
|
by Skyhigh88travel

ตั๋วเครื่องบินการบินไทย (Thai Airways) 

SkyHigh88Travel ขอนำเสนอ โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินการบินไทย (THAI AIRWAYS) ราคาตั๋วที่คุ้มค่า ลดราคาตั๋วพิเสษสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน  สายการบินการบินไทยมีเส้นทางบินไปยังจังหวัดสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็น ตั๋วเชียงใหม่, เชียงราย, ภูเก็ต, อุดรธานี , ขอนแก่น , หาดใหญ่ และอีกมากมาย โดยมีโปรโมชั่นดังต่อไปนี้

 

วันธรรมดาน่าเที่ยวกับ การบินไทยสมายล์

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 20 มกราคม 2563 – 16 มีนาคม 2563

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 20 มกราคม 2563 – 16 มีนาคม 2563 จะต้องเดินทางเฉพาะวันธรรมดา คือ จันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี

ไม่อนุญาตให้เดินทางใน : วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้นราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
เชียงใหม่ (CNX)1,300.-2,600.-
เชียงราย (CEI)1,300.-2,600.-
อุบลราชธานี (UBP)1,300.-2,600.-
อุดรธานี (UTH)1,300.-2,600.-
ขอนแก่น (KKC)1,300.-2,600.-
สุราษฎร์ธานี (URT)1,300.-2,600.-
กระบี่ (KBV)1,300.-2,600.-
ภูเก็ต (HKT)1,300.-2,600.-
หาดใหญ่ (HDY)1,300.-2,600.-
นราธิวาส (NAW)1,300.-2,600.-

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 20 มกราคม 2563 – 16 มีนาคม 2563
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

DOMESTIC HAPPY SENIOR FOR2

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 22 มกราคม 2563 – 16 มีนาคม 2563

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 22 มกราคม 2563 – 16 มีนาคม 2563

ไม่สามารถเดินทางได้ในระหว่าง : วันที่ 24 – 26 มกราคม 2563 และ วันที่ 07 – 09 กุมภาพันธ์ 2563

 

**เป็นการเดินทางของผู้ใหญ่พร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป และ อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ในวันที่เริ่มเดินทาง**

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปราคา ไป – กลับ เริ่มต้น
เชียงใหม่ (CNX)2,300.-
เชียงราย (CEI)2,300.-
อุบลราชธานี (UBP)2,300.-
อุดรธานี (UTH)2,300.-
ขอนแก่น (KKC)2,300.-
สุราษฎร์ธานี (URT)2,300.-
กระบี่ (KBV)2,300.-
ภูเก็ต (HKT)2,300.-
หาดใหญ่ (HDY)2,300.-
นราธิวาส (NAW)2,300.-

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 22 มกราคม 2563 – 16 มีนาคม 2563
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

 

เลือกดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ จากสารการบินอื่น คลิกเลย!

จองตั๋วเครื่องบิน

Powered by