วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 เมษายน 2563

ตั๋วเครื่องบินลอนดอน ตั๋วโปรโมชั่นไป ลอนดอน (London)

Jul 18,2019
|
by Skyhigh88travel

ตั๋วเครื่องบินลอนดอน ตั๋วโปรโมชั่นไป ลอนดอน (London)!

SkyHigh88Travel ขอนำเสนอ ตั๋วเครื่องบินลอนดอน ตั๋วโปรโมชั่นไป ลอนดอน (London) ตั๋วเครื่องบินราคาที่คุ้มค่าสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน จากสายการบินชั้นนำระดับโลก เช่น มีตั๋วเครื่องบินการบินไทย ตั๋วเครื่องบินอีวีเอ แอร์ ตั๋วเครื่องบินบริติส แอร์เวย์ ที่บินตรงไปลอนดอน  และยังมีสายการบินอื่นอีก ที่บินแวะเปลี่ยนเครื่อง  โดยมีโปรโมชั่นดังต่อไปนี้

 

 

Promotion จาก สายการบิน SINGAPORE AIRLINES      Singapore Airline

 

โปรโมชั่น LEISURE SUMMER (I)

 

สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันที่ 19 มีนาคม – 05 เมษายน 2563

สามารถเดินทางได้ : วันที่ 19 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563

 

เดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ , ภูเก็ต , สมุย ราคา(บาท) ระยะเวลาของตั๋ว
(LHR) LONDON 18,300.- 4 Days / 2 Months

 

เดินทางจาก สนามบินเชียงใหม่ , หาดใหญ่ , กระบี่ ราคา(บาท) ระยะเวลาของตั๋ว
(LHR) LONDON 18,295.- 4 Days / 2 Months

เงื่อนไข

 • ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 

โปรโมชั่น LEISURE SUMMER (II)

 

สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันที่ 19 มีนาคม – 05 เมษายน 2563

สามารถเดินทางได้ : วันที่ 01 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน 2563

 

เดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ , ภูเก็ต , สมุย ราคา(บาท) ระยะเวลาของตั๋ว
(LHR) LONDON 19,425.- 4 Days / 3 Months

 

เดินทางจาก สนามบินเชียงใหม่ , หาดใหญ่ , กระบี่ ราคา(บาท) ระยะเวลาของตั๋ว
(LHR) LONDON 19,425.- 4 Days / 3 Months

เงื่อนไข

 • ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

Promotion จาก สายการบิน QANTAS AIRWAYS  Qantas

 

โปรโมชั่น QF London One-way Special

 

สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2563

สามารถเดินทางได้ :

Economy class low season : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 06 มีนาคม 2563

Economy class high season : วันที่ 07 – 19 มีนาคม 2563

 

เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) ราคา(บาท)
(LHR) LONDON 9,100.-

เงื่อนไข

 • ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

Promotion จาก สายการบิน Malaysia Airlines      Malaysia Airline

 

MATF Deals

 

สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันที่ 09 – 23 มีนาคม 2563

สามารถเดินทางได้ : วันที่ 09 มีนาคม – 31 มกราคม 2564

 

Economy Class

เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) ราคา(บาท)

เที่ยวเดียว

ราคา(บาท)

ไป – กลับ

(LON) LONDON 9,670.- 13,810.-

 

เดินทางจาก สนามบินภูเก็ต ราคา(บาท)

เที่ยวเดียว

ราคา(บาท)

ไป – กลับ

(LON) LONDON 9,670.- 13,810.-

เงื่อนไข

 • ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 

MATF Deals

 

สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันที่ 09 – 23 มีนาคม 2563

สามารถเดินทางได้ : วันที่ 09 มีนาคม – 31 มกราคม 2564

 

Business Class

เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) ราคา(บาท)

เที่ยวเดียว

ราคา(บาท)

ไป – กลับ

(LON) LONDON 48,910.- 69,870.-

 

เดินทางจาก สนามบินภูเก็ต ราคา(บาท)

เที่ยวเดียว

ราคา(บาท)

ไป – กลับ

(LON) LONDON 48,910.- 69,870.-

เงื่อนไข

 • ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

Promotion จาก สายการบิน OMAN AIR      Oman Air

 

MARCH HOT SALE

 

สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันที่ 11 – 23 มีนาคม 2563

สามารถเดินทางได้ : วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563

 

เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) ราคา(บาท)   

Economy Class

ราคา(บาท)   

Business Class

(LHR) LONDON 3,555.- 46,335.-

เงื่อนไข

 • ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

Promotion จาก สายการบิน  AIR FRANCE    Air France, KLM    KLM

 

โปรโมชั่น AIR FRANCE KLM SPRING DEALS

 

สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันนี้ – 30 มีนาคม 2563

สามารถเดินทางได้ : วันที่ 17 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563

 

** จองตั๋วล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเดินทาง **

 

Economy Class

เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) ราคา(บาท) ระยะเวลาของตั๋ว
(LHR) LONDON 3,585.- 3 Days / 3 Months

 

Business Class

เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) ราคา(บาท) ระยะเวลาของตั๋ว
(LHR) LONDON 41,085.- 5 Days / 3 Months

เงื่อนไข

 • ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

Promotion จาก สายการบิน ROYAL BRUNEI AIRLINES   

 

โปรโมชั่น GV2 DUO Special

 

สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันนี้ – 31 มีนาคม 2563

สามารถเดินทางได้ : วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563

 

เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) ราคา(บาท)
BANGKOK – (LHR) LONDON – BANGKOK 11,580.-

เงื่อนไข

 • ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • คืนตั๋ว กรุณาติดต่อพนักงาน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

Promotion จาก สายการบิน GULF AIR     Gulf Air

 

March Promotion

 

สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันนี้ – 30 เมษายน 2563

สามารถเดินทางได้ : วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2563

 

เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) ราคา(บาท)

Economy Class

ราคา(บาท)

Business Class

(LHR) LONDON 5,500.- 45,000.-

เงื่อนไข

 • ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

Promotion จาก สายการบิน EVA AIRWAYS      Eva air

ตั๋วเครื่องบิน Eva Air  บินตรงลอนดอน

 

PROMOTION BEST DEAL TO EUROPE !!

 

สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันนี้ – 30 เมษายน 2563

สามารถเดินทางได้ 2 ช่วงเวลา :

LOW SEASON : วันที่ 03 กุมภาพันธ์ – 04 เมษายน 63 / 14 เมษายน – 30 มิถุนายน 63 / 01 สิงหาคม – 24 ธันวาคม 63

HIGH SEASON : วันที่ 05 – 13 เมษายน 63 / 01 – 31 กรกฎาคม 63 / 25 – 31 ธันวาคม 63

 

เดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (สนามบินสุวรรณภูมิ) ราคา(บาท)
LOW SEASON HIGH SEASON
BANGKOK – (LON) LONDON – BANGKOK 13,000.- 16,000.-

เงื่อนไข

 • ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
 • ตั๋วมีอายุ 1 ปี
 • เปลี่ยนวันเดินทาง มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • คืนตั๋วได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

Promotion จาก สายการบิน CATHAY PACIFIC     

 

โปรโมชั่น Getaway Surprise (Europe)

 

สามารถจองและออกตั๋วได้ : วันที่ 09 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2563

สามารถเดินทางได้ : วันที่ 09 มีนาคม – 28 ตุลาคม 2563

 

Economy class

เดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ,เชียงใหม่ ,ภูเก็ต ราคา(บาท) ระยะเวลาของตั๋ว
(LHR) LONDON HEATHROW 14,800.- 0 / 1 Months
(LGW) LONDON GATWICK 14,800.- 0 / 1 Months

เงื่อนไข

 • ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน
 • เปลี่ยนวันเดินทางได้มีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อพนักงาน
 • คืนตั๋ว มีค่าธรรมเนียม 5,500 บาท
 • เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 


เลือกดูตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นเมืองอื่น คลิกเลย!

 

จองตั๋วเครื่องบิน

Powered by