วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2563

ตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์ (Thai Smile) Domestic

Jul 2,2019
|
by Skyhigh88travel

ตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์ (Thai Smile) 

SkyHigh88Travel ขอนำเสนอ โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ตั๋วเครื่องบินไทยสมายล์ (THAI SMILE) ราคาตั๋วที่คุ้มค่า ตั๋วลดราคาพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน  สายการบินไทยสมายล์มีเส้นทางบินไปยังจังหวัดสำคัญต่างๆในประเทศไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่, เชียงราย, อุบลราชธานี , อุดรธานี , ขอนแก่น , หาดใหญ่ และอีกมากมาย โดยมีโปรโมชั่นดังต่อไปนี้

 

Promotion เราเที่ยวด้วยกัน

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 – 18 สิงหาคม 2563

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 – 29 ตุลาคม 2563

ไม่สามารถเดินทางได้ในระหว่าง : วันที่ 25 – 28  กรกฎาคม 2563 , 12 – 16 สิงหาคม 2563 , 10 – 13 ตุลาคม 2563 , 23 – 25 ตุลาคม 2563

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปราคา ไป – กลับ เริ่มต้น
เชียงราย (CEI)2,300.-
เชียงใหม่ (CNX)2,300.-
ขอนแก่น (KKC)2,350.-
อุดรธานี (UTH)2,350.-
อุบลราชธานี (UBP)2,350.-
สุราษฎร์ธานี (URT)2,350.-
กระบี่ (KBV)2,350.-
ภูเก็ต (HKT)2,300.-
หาดใหญ่ (HDY)2,300.-
นราธิวาส (NAW)2,350.-

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 – 18 สิงหาคม 2563
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

 

Promotion Domestic Special Through Fares

 

สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2563

สำหรับการเดินทางตั้งแต่ : วันที่ 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2563

 

เดินทาง จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ไปราคา เที่ยวเดียว เริ่มต้น ราคา ไป-กลับ เริ่มต้น
อุบลราชธานี (UBP) – ภูเก็ต (HKT)1,800.-3,600.-
ภูเก็ต (HKT) – อุบลราชธานี (UBP)1,800.-3,600.-
อุบลราชธานี (UBP) – กระบี่ (KBV)1,800.-3,600.-
กระบี่ (KBV) – อุบลราชธานี (UBP)1,800.-3,600.-
อุดรธานี (UTH) – ภูเก็ต (HKT)1,800.-3,600.-
ภูเก็ต (HKT) – อุดรธานี (UTH)1,800.-3,600.-
อุดรธานี (UTH) – กระบี่ (KBV)1,800.-3,600.-
กระบี่ (KBV) – อุดรธานี (UTH)1,800.-3,600.-

เงื่อนไขและข้อกำหนด
• สำหรับออกบัตรโดยสารตั้งแต่ : วันที่ 15 – 24 กรกฎาคม 2563
• ราคาโปรโมชั่นมีที่นั่งจำกัดในทุกเที่ยวบิน
• ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และยังไม่รวมภาษีสนามบิน / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าประกันภัยสายการบิน และอื่นๆ
• เมื่อซื้อและออกตั๋วแล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร / เที่ยวบิน / เส้นทางบิน / ไม่สามารถขอคืนเงินได้

 

สนใจโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ไทยสมายล์ (THAI SMILE) สำหรับบินต่างประเทศ ?

สนใจโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศสายการบินอื่น ?

 

เลือกดูโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ จากสารการบินอื่น คลิกเลย!

จองตั๋วเครื่องบิน

Powered by