วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มกราคม 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ภาคเหนือ
พบ
87 ช่วงวันเดินทาง จาก 14 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH201108
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

กรุงเทพ – ถนนลอยฟ้า (1081) – บ่อเกลือ – หมู่บ้านสะปัน – ปัว – วัดภูมินทร์ – วัดพระธาตุช้างค้ำ – วัดพระธาตุเขาน้อย – กาดข่วงเมือง – วัดพระพุทธชินราช

11 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
25 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64
12 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64
 รถตู้
เริ่มต้น
5,999
ทัวร์โค้ด
SKYH201172
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ วัดอุโมงค์ - พระธาตุดอยคำ – ม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ทุ่งดอกไม้แม่ริม - ประตูท่าแพ - แม่กำปอง - น้ำพุร้อนสันกำแพง พระธาตุหริภุญชัย – กาดทุ่งเกวียน – กรุงเทพ

กาดทุ่งเกวียน

11 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
21 ก.พ. 64 - 24 ม.ค. 64
25 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64
 รถตู้
เริ่มต้น
5,999
ทัวร์โค้ด
SKYH201106
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่– ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว– หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู - ปางอุ๋ง – บ้านรักไท - ภูโคลน – สะพานซูตองเป้ – บ้านจ่าโบ – สะพานประวัติศาสตร์ - วัดน้ำฮู – ถนนคนเดินปาย - จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - หมู่บ้านไทย-จีนยูนาน - ห้วยน้ำดัง – วัดพระสิงห์ – ซื้อของฝาก

ถนนคนเดินปาย

25 ก.พ. 64 - 1 มี.ค. 64
10 เม.ย. 64 - 14 เม.ย. 64
 รถตู้
เริ่มต้น
6,999
ทัวร์โค้ด
SKYH201130
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ – ภูชี้ฟ้า – วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – วัดห้วยปลากั้ง - ถ้ำหลวง ไร่ชาฉุยฟง – ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – พระธาตุดอยตุง - อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - บ้านดำ – วัดร่องเสือเต้น - ซื้อของฝาก

11 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64
25 ก.พ. 64 - 1 มี.ค. 64
12 เม.ย. 64 - 16 เม.ย. 64
 รถตู้
เริ่มต้น
6,999
ทัวร์โค้ด
SKYH201133
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่– ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว– หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู - ปางอุ๋ง – บ้านรักไท - ภูโคลน – สะพานซูตองเป้ – บ้านจ่าโบ – สะพานประวัติศาสตร์ - วัดน้ำฮู – ถนนคนเดินปาย - จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล - หมู่บ้านไทย-จีนยูนาน - ห้วยน้ำดัง – วัดพระสิงห์ – ซื้อของฝาก

ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว พระธาตุดอยกองมู ปางอุ๋ง ถนนคนเดินปาย จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล

22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64
13 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64
24 ก.พ. 64 - 26 ก.พ. 64
12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64
26 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64
เริ่มต้น
8,888
ทัวร์โค้ด
SKYH201175
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ วัดอุโมงค์ - พระธาตุดอยคำ – ม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ทุ่งดอกไม้แม่ริม - ประตูท่าแพ - แม่กำปอง - น้ำพุร้อนสันกำแพง

22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64
13 ก.พ. 64 - 15 ก.พ. 64
26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64
12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64
25 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64
2 เม.ย. 64 - 4 เม.ย. 64
13 เม.ย. 64 - 15 เม.ย. 64
เริ่มต้น
8,888
ทัวร์โค้ด
SKYH201132
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
21 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64
24 ม.ค. 64 - 27 ม.ค. 64
26 ม.ค. 64 - 29 ม.ค. 64
1 ก.พ. 64 - 4 ก.พ. 64
2 ก.พ. 64 - 5 ก.พ. 64
7 ก.พ. 64 - 10 ก.พ. 64
15 ก.พ. 64 - 18 ก.พ. 64
18 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64
22 ก.พ. 64 - 25 ก.พ. 64
 • 26 ก.พ. 64 - 1 มี.ค. 64
  27 ก.พ. 64 - 2 มี.ค. 64
  6 มี.ค. 64 - 9 มี.ค. 64
  8 มี.ค. 64 - 11 มี.ค. 64
  14 มี.ค. 64 - 17 มี.ค. 64
  16 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64
  17 มี.ค. 64 - 20 มี.ค. 64
  21 มี.ค. 64 - 24 มี.ค. 64
  23 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64
  27 มี.ค. 64 - 30 มี.ค. 64
  3 เม.ย. 64 - 6 เม.ย. 64
  7 เม.ย. 64 - 10 เม.ย. 64
  18 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64
  20 เม.ย. 64 - 23 เม.ย. 64
  24 เม.ย. 64 - 27 เม.ย. 64
  25 เม.ย. 64 - 28 เม.ย. 64
  27 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 17 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค้ด
SKYH201142
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ถนนลอยฟ้า, บ่อเกลือสินเธาว์, บ้านสะปัน, พระธาตุแช่แห้ง, วัดศรีพันตัน, วัดภูมินทร์, วัดพระธาตุเขาน้อย

กาแฟบ้านไทลื้อ, คาเฟ่เฮือนฮังต่อ

ถนนคนเดินเมืองน่าน

22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64
29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64
5 ก.พ. 64 - 7 ก.พ. 64
12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
17 ก.พ. 64 - 19 ก.พ. 64
19 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64
26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64
5 มี.ค. 64 - 7 มี.ค. 64
12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค้ด
SKYH201177
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

สะพานประวัติศาสตร์ปาย, ม่อนหยุ่นไหล, จุดชมวิวดอยกิ่วลม, บ้านจ่าโบ่, หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว, วัดพระธาตุดอยกองมู, ปางอุ๋ง, บ้านรักไทย

ตลาดวโรรส

22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64
29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64
5 ก.พ. 64 - 7 ก.พ. 64
12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64
19 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64
26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64
5 มี.ค. 64 - 7 มี.ค. 64
12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64
19 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค้ด
SKYH201139
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

แม่กำปอง , วัดพระธาตุดอยคำ , อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ , จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน , วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร , ม่อนแจ่ม

รับประทานขันโตกพร้อมชมการแสดง , เมนูข้าวซอย ณ ร้านข้าวซอยกะโหล้ง , Jungle De Cafe

วัดคันธาพฤกษา , น้ำพุร้อนสันกำแพง , วัดอุโมงค์ , ถนนคนเดินวัวลาย , กาดวโรรส

 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
9,299
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 14 โปรแกรม
Powered by