วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

- ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
121 ช่วงวันเดินทาง จาก 15 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH200399
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
1 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
เริ่มต้น
4,600
ทัวร์โค้ด
SKYH200526
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
1 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
1 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
เริ่มต้น
7,200
ทัวร์โค้ด
SKYH200385
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101
ซีฟู๊ดเหย่หลิว,เสี่ยวหลงเปา
ตลาดซีเหมินติง,ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,876
ทัวร์โค้ด
SKYH193747
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
16 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
13,878
ทัวร์โค้ด
SKYH193557
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
4 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
14 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63
18 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
2 ก.ค. 63 - 5 ก.ค. 63
5 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63
12 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63
16 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63
 • 19 ก.ค. 63 - 22 ก.ค. 63
  23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63
  26 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
  30 ก.ค. 63 - 2 ส.ค. 63
  2 ส.ค. 63 - 5 ส.ค. 63
  6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63
  9 ส.ค. 63 - 12 ส.ค. 63
  13 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63
  16 ส.ค. 63 - 19 ส.ค. 63
  20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63
  27 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
  30 ส.ค. 63 - 2 ก.ย. 63
  3 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63
  6 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63
  10 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63
  13 ก.ย. 63 - 16 ก.ย. 63
  17 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63
  20 ก.ย. 63 - 23 ก.ย. 63
  24 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63
  27 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 20 )
 China Airlines
เริ่มต้น
14,888
ทัวร์โค้ด
SKYH193129
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
2 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
14,900
ทัวร์โค้ด
SKYH200396
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
30 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
3 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63
 • 6 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
  10 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63
  13 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
  17 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63
  4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63
  8 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63
  11 ก.ค. 63 - 14 ก.ค. 63
  15 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63
  18 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63
  22 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63
  25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63
  29 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63
  1 ส.ค. 63 - 4 ส.ค. 63
  5 ส.ค. 63 - 8 ส.ค. 63
  8 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63
  12 ส.ค. 63 - 15 ส.ค. 63
  15 ส.ค. 63 - 18 ส.ค. 63
  19 ส.ค. 63 - 22 ส.ค. 63
  22 ส.ค. 63 - 25 ส.ค. 63
  26 ส.ค. 63 - 29 ส.ค. 63
  29 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63
  2 ก.ย. 63 - 5 ก.ย. 63
  5 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63
  9 ก.ย. 63 - 12 ก.ย. 63
  12 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63
  16 ก.ย. 63 - 19 ก.ย. 63
  19 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63
  23 ก.ย. 63 - 26 ก.ย. 63
  26 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63
  30 ก.ย. 63 - 3 ต.ค. 63
  3 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63
  7 ต.ค. 63 - 10 ต.ค. 63
  10 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
  14 ต.ค. 63 - 17 ต.ค. 63
  17 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63
  21 ต.ค. 63 - 24 ต.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 36 )
 China Airlines
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค้ด
SKYH200784
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อาหารทะเล,เป็ดย่าง
ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ช้อปปิ้งฝงเจี่ยมาร์เก็ต
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
 Tiger Air
เริ่มต้น
16,999
ทัวร์โค้ด
SKYH200651
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
8 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63
17 ก.ค. 63 - 21 ก.ค. 63
7 ส.ค. 63 - 11 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63 - 1 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63
 China Airlines
เริ่มต้น
17,900
ทัวร์โค้ด
SKYH193840
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
17,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 15 โปรแกรม
Powered by