วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

- ซ่อน
ทัวร์สิงคโปร์
พบ
118 ช่วงวันเดินทาง จาก 18 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH190477
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
7,920
ทัวร์โค้ด
SKYH190393
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 • 28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
  5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
  11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
  2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
  9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
  30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 28 )
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
10,999
ทัวร์โค้ด
SKYH191229
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
 Jetstar Asia
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH191289
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190488
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
13,600
ทัวร์โค้ด
SKYH190543
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
 • 21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
  27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
  5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
  11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  13 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
  18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
  2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
  9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
  30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
  8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 33 )
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
13,900
ทัวร์โค้ด
SKYH191283
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
14,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190914
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ร่วม Check in เมอร์ไลอ้อน..มารีน่า เบย์แซนด์...การ์เด้น บาย เดอะเบย์ ขอพรวัดเจ้าแม่กวนอิม..ชมช้างสำริด..อาคารรัฐสภาเก่า...น้ำพุแห่งความมั่งค่ัง
บัดกุเต๋..ที่ไม่พลาดลิ้มลอง
Duty Free & Orchard Road แหล่งช้อปปิ้งที่ไม่ควรพลาด เมื่อมาสิงคโปร์
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
15,900
ทัวร์โค้ด
SKYH191309
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
 Silk Air
เริ่มต้น
19,888
ทัวร์โค้ด
SKYH191334
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
 Silk Air
เริ่มต้น
22,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม
Powered by