วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

- ซ่อน
ทัวร์พม่า
พบ
385 ช่วงวันเดินทาง จาก 44 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH192792
12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
17 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,333
ทัวร์โค้ด
SKYH193458
19 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
 • 18 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  21 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
  22 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
  23 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
  25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
  28 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
  29 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
  30 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
  2 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63
  4 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63
  5 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  11 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  18 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  27 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  29 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  1 มี.ค. 63 - 1 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 3 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  17 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 42 )
 NOK Airlines
เริ่มต้น
4,990
ทัวร์โค้ด
SKYH193112
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
14 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
 • 25 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  1 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63
  5 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  5 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 15 )
 NOK Airlines
เริ่มต้น
6,555
ทัวร์โค้ด
SKYH190055
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
11 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
7,900
ทัวร์โค้ด
SKYH190880
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ขอพรเทพทันใจ , สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจ๊าทัตจี , เจดีย์กาบาเอ ,วัดพระเขี้ยวแก้ว ,วัดบารมี, เจดีย์มหาวิชยะ ,วัดพระหินอ่อน ,วัดพระเจ๊างาทัตจี
สลัดกุ้งมังกร
ตลาดสก็อต
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
24 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
23 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
7 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
21 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
 Myanmar Airways
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค้ด
SKYH192805
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
27 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค้ด
SKYH193024
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
14 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
11 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
18 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
25 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
1 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
 • 9 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  6 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค้ด
SKYH193044
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
13 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
 Bangkok Airways
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190057
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค้ด
SKYH193760
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เที่ยวสบาย บินเช้ากลับบ่าย ร่วมพิธีมงคลเทินพระธาตุ "วัดกาบาเอ" สัมผัสความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน พิเศษ !! บุฟเฟต์ซีฟู้ด สลัดกุ้งมังกร แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ
16 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
30 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63
13 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
5 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
 • 19 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  1 เม.ย. 63 - 3 เม.ย. 63
  2 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63
  22 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
  29 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63
  7 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
  14 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
  21 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
  28 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 11 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
8,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 44 โปรแกรม
Powered by