วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

- ซ่อน
ทัวร์มาเลเซีย
พบ
20 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH190477
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
7,920
ทัวร์โค้ด
SKYH191230
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190488
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
13,600
ทัวร์โค้ด
SKYH190485
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
 Cruise
เริ่มต้น
23,500
ทัวร์โค้ด
SKYH190487
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
23,500
ทัวร์โค้ด
SKYH190486
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
23,700
ทัวร์โค้ด
SKYH190483
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
22 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
20 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
32,800
ทัวร์โค้ด
SKYH190484
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
8 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
13 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
32,800
Powered by