วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

- ซ่อน
ทัวร์มาเก๊า
พบ
154 ช่วงวันเดินทาง จาก 17 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH191521
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
 • 31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
  2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
  7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
  14 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
  12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
  31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 16 )
 Air Macau
เริ่มต้น
5,890
ทัวร์โค้ด
SKYH191259
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
6,789
ทัวร์โค้ด
SKYH191495
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
6,999
ทัวร์โค้ด
SKYH191285
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,555
ทัวร์โค้ด
SKYH191590
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,888
ทัวร์โค้ด
SKYH190899
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ชมและถ่ายรูปในสวนหยวนหมิงหยวน,ผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รักThe Lover’s Road,วิหารเซนต์ปอล ,เซนาโด้สแควร์
เป็ดย่าง,ห่านพะโล้
ช้อปปิ้งหลอหวู่,ตลาดกงเป่ย
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH191296
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,555
ทัวร์โค้ด
SKYH190287
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190395
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
 • 9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
  8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  4 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63
  11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 15 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
13,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190971
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – วัดเจ้าแม่กวดอิม ฮ่องฮำ - อ่าวรีพลัสเบย์ - จุดชมวิว ตอนกลางของเขา วิคตอเรีย –ย่านจิมซาจุย (Tsim Sha Tsui) - Symphony of light วันที่สองของการเดินทาง ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า – เซนาโด้สแควร์ – โบสถ์เซ็นต์ปอล - ร้านขนมของฝาก – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – งานฮวงจุ้ย -ย่านจิมซาจุย – สนามบินฮ่องกง – สุวรรณภูมิ
เดอะเวเนเซี่ยน / เซนาโด้สแควร์ / ย่านจิมซาจุย
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
16,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 17 โปรแกรม
Powered by