วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

- ซ่อน
ทัวร์เกาหลีใต้
พบ
549 ช่วงวันเดินทาง จาก 38 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH190766
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน ( - / L / D ) วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล ( B / L / D ) วันที่สี่ ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ ( B / L / - )
หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม
ตลาดทงแดมุน ย่านเมียงดง ย่างฮงแด
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
 Eastar Jet
เริ่มต้น
6,666
ทัวร์โค้ด
SKYH190875
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190876
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190877
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
21 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
27 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
28 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
29 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
30 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62
31 ส.ค. 62 - 5 ก.ย. 62
 • 3 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  4 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
  6 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
  10 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
  17 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  18 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
  20 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
  24 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  26 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
  27 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
  28 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 18 )
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
8,999
ทัวร์โค้ด
SKYH191254
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
28 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
2 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
10,888
ทัวร์โค้ด
SKYH191227
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
11,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190754
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
12,888
ทัวร์โค้ด
SKYH191238
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
2 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
12,999
ทัวร์โค้ด
SKYH191588
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62
 Jin Air
เริ่มต้น
13,888
ทัวร์โค้ด
SKYH190408
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
5 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
13,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 38 โปรแกรม
Powered by