วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00
วันเสาร์ ปิดทำการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายน 2563

- ซ่อน
ทัวร์ญี่ปุ่น
พบ
52 ช่วงวันเดินทาง จาก 7 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH200426
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
27 ก.ย. 63 - 1 ต.ค. 63
4 ต.ค. 63 - 8 ต.ค. 63
11 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63
18 ต.ค. 63 - 22 ต.ค. 63
25 ต.ค. 63 - 29 ต.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
21,888
ทัวร์โค้ด
SKYH200487
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
30 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63
3 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63
7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63
10 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63
14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
17 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63
21 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
22,888
ทัวร์โค้ด
SKYH200404
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
30 ก.ย. 63 - 5 ต.ค. 63
2 ต.ค. 63 - 7 พ.ย. 63
2 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63
7 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63
14 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63
21 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63
23 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
24,888
ทัวร์โค้ด
SKYH200768
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
25 ก.ย. 63 - 30 ก.ย. 63
2 ต.ค. 63 - 7 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63 - 14 ต.ค. 63
10 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63 - 21 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63
23 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63
30 ต.ค. 63 - 4 พ.ย. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
24,888
ทัวร์โค้ด
SKYH200791
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
2 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63
11 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63
16 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63
17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63
18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63
23 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64
29 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64
30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
26,899
ทัวร์โค้ด
SKYH200755
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

สัมผัสความงามใบไม้เปลี่นสี ณ สวนฮิราโอกะ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน เพิลดเพลินกับการช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ถนนทานุกิโคจิ

พักโรงแรม 3 ดาว
7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63
14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63
15 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63
28 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63
29 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
28,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190729
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
29,888
Powered by