วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

- ซ่อน
ทัวร์ดูไบ
พบ
43 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH191022
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 2 ดาว
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
24,500
ทัวร์โค้ด
SKYH191629
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
24,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190036
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
27,900
ทัวร์โค้ด
SKYH190128
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
28,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190146
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
31,888
ทัวร์โค้ด
SKYH190107
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 2 ดาว
8 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
31,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190475
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
23 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
39,999
ทัวร์โค้ด
SKYH191298
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
25 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 8 พ.ย. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
57,900
Powered by