Warning: include_once(/home/runcloud/webapps/liveskyhigh/wp-content/plugins/tourprox/includes/tour/tx-custom.php): failed to open stream: Permission denied in /home/runcloud/webapps/liveskyhigh/wp-content/plugins/tourprox/tourprox.php on line 70

Warning: include_once(): Failed opening 'includes/tour/tx-custom.php' for inclusion (include_path='.:') in /home/runcloud/webapps/liveskyhigh/wp-content/plugins/tourprox/tourprox.php on line 70

Warning: include_once(/home/runcloud/webapps/liveskyhigh/wp-content/plugins/tourprox/includes/payment/payment-gatway/paysolutions/tx-payment-paysolutions.php): failed to open stream: Permission denied in /home/runcloud/webapps/liveskyhigh/wp-content/plugins/tourprox/includes/payment/tx-payment.php on line 6

Warning: include_once(): Failed opening '/home/runcloud/webapps/liveskyhigh/wp-content/plugins/tourprox/includes/payment/payment-gatway/paysolutions/tx-payment-paysolutions.php' for inclusion (include_path='.:') in /home/runcloud/webapps/liveskyhigh/wp-content/plugins/tourprox/includes/payment/tx-payment.php on line 6
ทัวร์จีน-คัดสรรทัวร์คุณภาพ ปี 2562-2563 | Skyhigh88travel

วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

- ซ่อน
ทัวร์จีน
พบ
1857 ช่วงวันเดินทาง จาก 280 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH192051
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ชมโชว์ศูนย์วัฒนธรรม
ซีฟู้ด+ไวน์แดง,ห่านย่าง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าโชคลาภหาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ๋ย,ช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
3,999
ทัวร์โค้ด
SKYH191087
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - ห้าง City Gate Outlet – เซินเจิ้น วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว- วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
29 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
6,888
ทัวร์โค้ด
SKYH191099
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
 • 8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  9 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
  13 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
  20 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
  27 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
  29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
  30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
  4 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
  6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
  11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
  18 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
  25 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
  30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 27 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
7,888
ทัวร์โค้ด
SKYH192069
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
28 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
 kunming airline
เริ่มต้น
7,888
ทัวร์โค้ด
SKYH191822
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่น, ช้อปปิ้งหลอหวู่เซินเจิ้น
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค้ด
SKYH192275
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
17 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
24 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
1 ธ.ค. 62 - 4 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
3 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค้ด
SKYH192307
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
นั้งเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว,ขึ้นตึกจินเม่า,นั้งรถไปอุโมงค์เลเซอร์,ตลาดร้อยปีเฉีนหวงเมี่ยว,ดิสนีย์ทาวน์ เซี่ยงไฮ้
เสี่ยวหลงเปา+ขาหมูร่ำรวย
13 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
7,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190777
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - กระเช้านองปิง 360 – หมู่บ้านวัฒนธรรม - ห้าง City Gate Outlet - เซินเจิ้น วันที่สองของการเดินทาง วัดกวนอู Kuan Au Temple - ร้านหยก ผ้าไหม และบัวหิมะ - Lowu Center - The Music Fountain of sea world shenzhen วันที่สามของการเดินทาง วัดแชกงหมิว - วัดหว่องไท่ซิน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - งานฮวงจุ้ย – ย่านจิมซาจุ่ย – กรุงเทพฯ
กระเช้านองปิงชมวิว 360 องศา , City Gate Outlet , Lowu Center , ย่านจิมซาจุย
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
8,555
ทัวร์โค้ด
SKYH192032
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
8,878
ทัวร์โค้ด
SKYH192135
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
จีน, คุนหมิง, สวนน้ำตก, เมืองถางเตี้ยน, ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ (รวมกระเช้า), เมืองตงชวน, แผ่นดินสีแดง, ตงชวน, ถ้ำไซอิ๋ว, สะพานแก้ว 5D, สไลด์เดอร์กระจก
เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด
อิสระช้อปปิ้ง ห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน
28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
10 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
10 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
23 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
 China Eastern
เริ่มต้น
8,899
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 280 โปรแกรม
Powered by