วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

- ซ่อน
ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
9189 ช่วงวันเดินทาง จาก 1020 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH200352
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
4 ก.พ. 63 - 7 ก.พ. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
2,950
ทัวร์โค้ด
SKYH194590
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | เจดีย์ไจ๊กะส่าน
28 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,333
ทัวร์โค้ด
SKYH200008
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระงาทัตยี | วัดไจ๊กะส่าน | ไหว้พระ 5 วัด อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
30 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
5 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
29 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
1 มี.ค. 63 - 1 มี.ค. 63
4 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
 • 11 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  4 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63
  5 เม.ย. 63 - 5 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
  18 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63
  30 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63
  1 พ.ค. 63 - 1 พ.ค. 63
  2 พ.ค. 63 - 2 พ.ค. 63
  3 พ.ค. 63 - 3 พ.ค. 63
  6 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
  9 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
  10 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
  13 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63
  14 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
  16 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
  17 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
  21 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63
  23 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
  24 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63
  28 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 63
  3 มิ.ย. 63 - 3 มิ.ย. 63
  6 มิ.ย. 63 - 6 มิ.ย. 63
  7 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63
  11 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63
  13 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63
  14 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63
  18 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
  20 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63
  21 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
  25 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63
  27 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63
  28 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63
  30 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 43 )
 NOK Airlines
เริ่มต้น
4,990
ทัวร์โค้ด
SKYH200101
เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | ตลาดสก๊อต | เน้นไหว้พระ ขอพร 9 จุดมงคล ณ เจดีย์ชเวดากอง | ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์
18 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
25 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
3 มี.ค. 63 - 3 มี.ค. 63
10 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
17 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
18 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
 NOK Airlines
เริ่มต้น
4,999
ทัวร์โค้ด
SKYH193458
23 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
2 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
29 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
 NOK Airlines
เริ่มต้น
5,555
ทัวร์โค้ด
SKYH193112
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
25 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
1 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63
13 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
20 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
5 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
7 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
 NOK Airlines
เริ่มต้น
6,555
ทัวร์โค้ด
SKYH191822
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่น, ช้อปปิ้งหลอหวู่เซินเจิ้น
23 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
6,999
ทัวร์โค้ด
SKYH192957
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
4 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
6,999
ทัวร์โค้ด
SKYH193101
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
24 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
14 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
20 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
6,999
ทัวร์โค้ด
SKYH192377
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
5 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
8 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
15 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
 • 28 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  29 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  1 เม.ย. 63 - 4 เม.ย. 63
  3 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
  4 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  8 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63
  10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  14 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63
  25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  29 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
  1 พ.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
  2 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
  6 พ.ค. 63 - 9 พ.ค. 63
  8 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
  9 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63
  13 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63
  15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63
  16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
  20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63
  22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
  23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63
  27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63
  29 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
  30 พ.ค. 63 - 2 มิ.ย. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 41 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
7,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 1020 โปรแกรม
Powered by