วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

- ซ่อน
ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
8795 ช่วงวันเดินทาง จาก 1093 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH191088
เที่ยวฮ่องกงง่ายๆได้ทุกวัน , ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องความรักจะสำเร็จทุกประการ , สัการะท่านเทพเจ้าแชกง , ขอสุขภาพและความรักที่หวังต้าเซียน
โจ๊กร้อนๆ เสริฟพร้อมกับ ขนมจีบกุ้งตัวโตๆ , ฮะเก๋าแท้รสชาติต้นตำหรับ และอาหารติ่มซ่ำแบบคนฮ่องกงดังเดิม
สัการะท่านแชกงพร้อมหมุนกังหันนำโชคให้สำเร็จตามความปราถณา , ชมความสวยงามของ 12 นักษัตรทีี่วัดหวังต้าเซียนและขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย , เดินช้อปปิ้งสุดชิวที่ถนนนาธาน
21 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
26 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
27 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
 • 30 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
  31 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
  1 ก.ย. 62 - 1 ก.ย. 62
  2 ก.ย. 62 - 2 ก.ย. 62
  3 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62
  4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
  5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62
  6 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
  8 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  9 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
  10 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
  11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
  12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 16 )
เริ่มต้น
2,599
ทัวร์โค้ด
SKYH191198
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62
 • 7 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
  8 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
  15 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
  26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
  28 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
  5 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
  6 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
  9 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
  10 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
  13 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  16 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  26 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 16 )
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,988
ทัวร์โค้ด
SKYH191064
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,999
ทัวร์โค้ด
SKYH190134
21 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
3,499
ทัวร์โค้ด
SKYH190136
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,990
ทัวร์โค้ด
SKYH190494
23 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
4,999
ทัวร์โค้ด
SKYH191521
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
 • 31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
  2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
  7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
  14 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
  12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
  31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 16 )
 Air Macau
เริ่มต้น
5,890
ทัวร์โค้ด
SKYH190127
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
25 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
26 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
1 ก.ย. 62 - 2 ก.ย. 62
2 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62
8 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
9 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
15 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
 • 23 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
  14 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
  20 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  21 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
  27 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  28 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
  3 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
  4 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
  10 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  11 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
  17 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  18 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
  24 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  25 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
6,299
ทัวร์โค้ด
SKYH191201
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
23 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
6,555
ทัวร์โค้ด
SKYH190766
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน ( - / - / - ) วันที่สอง สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน ( - / L / D ) วันที่สาม ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล ( B / L / D ) วันที่สี่ ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู - หมู่บ้านเกาหลีโบราณ - วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) - ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง ( B / L / D ) วันที่ห้า ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ ( B / L / - )
หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม
ตลาดทงแดมุน ย่านเมียงดง ย่างฮงแด
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
 Eastar Jet
เริ่มต้น
6,666
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 1093 โปรแกรม
Powered by