วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00
วันเสาร์ 09.00-14.00

- ซ่อน
ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
11114 ช่วงวันเดินทาง จาก 1213 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH192792
12 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
17 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
3,333
ทัวร์โค้ด
SKYH193458
19 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63 - 8 ม.ค. 63
9 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63
12 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63 - 15 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
 • 18 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63
  21 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
  22 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63
  23 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
  25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63
  28 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63
  29 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63
  30 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63
  2 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63
  4 ก.พ. 63 - 4 ก.พ. 63
  5 ก.พ. 63 - 5 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  8 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63
  11 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63
  18 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63
  25 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63
  27 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  29 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63
  1 มี.ค. 63 - 1 มี.ค. 63
  3 มี.ค. 63 - 3 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63
  10 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  17 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  24 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  28 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 42 )
 NOK Airlines
เริ่มต้น
4,990
ทัวร์โค้ด
SKYH192051
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ชมโชว์ศูนย์วัฒนธรรม
ซีฟู้ด+ไวน์แดง,ห่านย่าง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าโชคลาภหาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ๋ย,ช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษที่หลอหวู่เซินเจิ้น
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
4,999
ทัวร์โค้ด
SKYH192957
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63
6 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
5,999
ทัวร์โค้ด
SKYH194264
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ขอพรขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้ง หลอหวู่เซ็นเตอร์ ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย ชมพระราชวังหยวนหมิงจำลอง พร้อมโชว์การแสดง มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง, เป่าฮื้อ, ไวน์แดง,ห่านย่าง
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
5,999
ทัวร์โค้ด
SKYH193112
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
14 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
25 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
28 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
 • 25 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63
  1 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63
  5 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63
  19 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63
  22 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63
  26 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  5 มี.ค. 63 - 6 มี.ค. 63
  7 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  14 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63
  21 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 15 )
 NOK Airlines
เริ่มต้น
6,555
ทัวร์โค้ด
SKYH192936
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
 Air Macau
เริ่มต้น
6,890
ทัวร์โค้ด
SKYH194376
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
6,989
ทัวร์โค้ด
SKYH194179
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
 Eastar Jet
เริ่มต้น
6,996
ทัวร์โค้ด
SKYH191822
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ, หาดรีพลัสเบย์, ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว
ซีฟู้ด+ไวน์แดง+ห่านย่าง
ช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านจิมซาจุ่น, ช้อปปิ้งหลอหวู่เซินเจิ้น
18 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
12 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
23 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
22 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
6,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 1213 โปรแกรม
Powered by