วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
147 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH210129

ทำอาหารเกาหลี, ถักตัวอักษรเกาหลี, ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป

1 พ.ค. 64 - 1 พ.ค. 64
2 พ.ค. 64 - 2 พ.ค. 64
4 พ.ค. 64 - 4 พ.ค. 64
6 พ.ค. 64 - 6 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64 - 8 พ.ค. 64
9 พ.ค. 64 - 9 พ.ค. 64
11 พ.ค. 64 - 11 พ.ค. 64
13 พ.ค. 64 - 13 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64
 • 16 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64
  18 พ.ค. 64 - 18 พ.ค. 64
  20 พ.ค. 64 - 20 พ.ค. 64
  22 พ.ค. 64 - 22 พ.ค. 64
  23 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64
  25 พ.ค. 64 - 25 พ.ค. 64
  27 พ.ค. 64 - 27 พ.ค. 64
  29 พ.ค. 64 - 29 พ.ค. 64
  30 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64
  1 มิ.ย. 64 - 1 มิ.ย. 64
  3 มิ.ย. 64 - 3 มิ.ย. 64
  5 มิ.ย. 64 - 5 มิ.ย. 64
  6 มิ.ย. 64 - 6 มิ.ย. 64
  8 มิ.ย. 64 - 8 มิ.ย. 64
  10 มิ.ย. 64 - 10 มิ.ย. 64
  12 มิ.ย. 64 - 12 มิ.ย. 64
  13 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64
  15 มิ.ย. 64 - 15 มิ.ย. 64
  17 มิ.ย. 64 - 17 มิ.ย. 64
  19 มิ.ย. 64 - 19 มิ.ย. 64
  20 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64
  22 มิ.ย. 64 - 22 มิ.ย. 64
  24 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64
  26 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64
  27 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
  29 มิ.ย. 64 - 29 มิ.ย. 64
  1 ก.ค. 64 - 1 ก.ค. 64
  3 ก.ค. 64 - 3 ก.ค. 64
  4 ก.ค. 64 - 4 ก.ค. 64
  6 ก.ค. 64 - 6 ก.ค. 64
  8 ก.ค. 64 - 8 ก.ค. 64
  10 ก.ค. 64 - 10 ก.ค. 64
  11 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
  13 ก.ค. 64 - 13 ก.ค. 64
  15 ก.ค. 64 - 15 ก.ค. 64
  17 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64
  18 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64
  20 ก.ค. 64 - 20 ก.ค. 64
  22 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64
  24 ก.ค. 64 - 24 ก.ค. 64
  25 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 64
  27 ก.ค. 64 - 27 ก.ค. 64
  29 ก.ค. 64 - 29 ก.ค. 64
  31 ก.ค. 64 - 31 ก.ค. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 44 )
เริ่มต้น
969
ทัวร์โค้ด
SKYH210130

เรียนเต้น K-pop, ทำอาหารเกาหลี, DIYถุงโชคดี, ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป,

1 พ.ค. 64 - 1 พ.ค. 64
5 พ.ค. 64 - 5 พ.ค. 64
7 พ.ค. 64 - 7 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64 - 8 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64 - 12 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64 - 14 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64
19 พ.ค. 64 - 19 พ.ค. 64
21 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64
 • 22 พ.ค. 64 - 22 พ.ค. 64
  26 พ.ค. 64 - 26 พ.ค. 64
  28 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 64
  29 พ.ค. 64 - 29 พ.ค. 64
  2 มิ.ย. 64 - 2 มิ.ย. 64
  4 มิ.ย. 64 - 4 มิ.ย. 64
  5 มิ.ย. 64 - 5 มิ.ย. 64
  9 มิ.ย. 64 - 9 มิ.ย. 64
  11 มิ.ย. 64 - 11 มิ.ย. 64
  12 มิ.ย. 64 - 12 มิ.ย. 64
  16 มิ.ย. 64 - 16 มิ.ย. 64
  18 มิ.ย. 64 - 18 มิ.ย. 64
  19 มิ.ย. 64 - 19 มิ.ย. 64
  23 มิ.ย. 64 - 23 มิ.ย. 64
  25 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64
  26 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64
  30 มิ.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64
  2 ก.ค. 64 - 2 ก.ค. 64
  3 ก.ค. 64 - 3 ก.ค. 64
  7 ก.ค. 64 - 7 ก.ค. 64
  9 ก.ค. 64 - 9 ก.ค. 64
  10 ก.ค. 64 - 10 ก.ค. 64
  14 ก.ค. 64 - 14 ก.ค. 64
  16 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
  17 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64
  21 ก.ค. 64 - 21 ก.ค. 64
  23 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
  24 ก.ค. 64 - 24 ก.ค. 64
  28 ก.ค. 64 - 28 ก.ค. 64
  30 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64
  31 ก.ค. 64 - 31 ก.ค. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 31 )
เริ่มต้น
1,179
ทัวร์โค้ด
SKYH210131

ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป, ทำอาหารเกาหลี, DIYถุงโชคดี, เรียนแต่งหน้าแบบฉบับ K-Style

1 พ.ค. 64 - 1 พ.ค. 64
2 พ.ค. 64 - 2 พ.ค. 64
5 พ.ค. 64 - 5 พ.ค. 64
7 พ.ค. 64 - 7 พ.ค. 64
8 พ.ค. 64 - 8 พ.ค. 64
9 พ.ค. 64 - 9 พ.ค. 64
12 พ.ค. 64 - 12 พ.ค. 64
14 พ.ค. 64 - 14 พ.ค. 64
15 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64
 • 16 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64
  19 พ.ค. 64 - 19 พ.ค. 64
  21 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64
  22 พ.ค. 64 - 22 พ.ค. 64
  23 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64
  26 พ.ค. 64 - 26 พ.ค. 64
  28 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 64
  29 พ.ค. 64 - 29 พ.ค. 64
  30 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64
  2 มิ.ย. 64 - 2 มิ.ย. 64
  4 มิ.ย. 64 - 4 มิ.ย. 64
  5 มิ.ย. 64 - 5 มิ.ย. 64
  6 มิ.ย. 64 - 6 มิ.ย. 64
  9 มิ.ย. 64 - 9 มิ.ย. 64
  11 มิ.ย. 64 - 11 มิ.ย. 64
  12 มิ.ย. 64 - 12 มิ.ย. 64
  13 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64
  16 มิ.ย. 64 - 16 มิ.ย. 64
  18 มิ.ย. 64 - 18 มิ.ย. 64
  19 มิ.ย. 64 - 19 มิ.ย. 64
  20 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64
  23 มิ.ย. 64 - 23 มิ.ย. 64
  25 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64
  26 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64
  27 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64
  30 มิ.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64
  2 ก.ค. 64 - 2 ก.ค. 64
  3 ก.ค. 64 - 3 ก.ค. 64
  4 ก.ค. 64 - 4 ก.ค. 64
  7 ก.ค. 64 - 7 ก.ค. 64
  9 ก.ค. 64 - 9 ก.ค. 64
  10 ก.ค. 64 - 10 ก.ค. 64
  11 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64
  14 ก.ค. 64 - 14 ก.ค. 64
  16 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64
  17 ก.ค. 64 - 17 ก.ค. 64
  18 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64
  21 ก.ค. 64 - 21 ก.ค. 64
  23 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64
  24 ก.ค. 64 - 24 ก.ค. 64
  25 ก.ค. 64 - 25 ก.ค. 64
  28 ก.ค. 64 - 28 ก.ค. 64
  30 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64
  31 ก.ค. 64 - 31 ก.ค. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 44 )
เริ่มต้น
1,289
ทัวร์โค้ด
SKYH190729
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
29,888
Powered by