วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
- ซ่อน
ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
157 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
ทัวร์โค้ด
SKYH210129

ทำอาหารเกาหลี, ถักตัวอักษรเกาหลี, ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป

2 ก.ย. 64 - 2 ก.ย. 64
4 ก.ย. 64 - 4 ก.ย. 64
5 ก.ย. 64 - 5 ก.ย. 64
7 ก.ย. 64 - 7 ก.ย. 64
9 ก.ย. 64 - 9 ก.ย. 64
11 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64
12 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64
14 ก.ย. 64 - 14 ก.ย. 64
16 ก.ย. 64 - 16 ก.ย. 64
 • 18 ก.ย. 64 - 18 ก.ย. 64
  19 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64
  21 ก.ย. 64 - 21 ก.ย. 64
  23 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 64
  25 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64
  26 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64
  28 ก.ย. 64 - 28 ก.ย. 64
  30 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
  2 ต.ค. 64 - 2 ต.ค. 64
  3 ต.ค. 64 - 3 ต.ค. 64
  5 ต.ค. 64 - 5 ต.ค. 64
  7 ต.ค. 64 - 7 ต.ค. 64
  9 ต.ค. 64 - 9 ต.ค. 64
  10 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
  12 ต.ค. 64 - 12 ต.ค. 64
  14 ต.ค. 64 - 14 ต.ค. 64
  16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64
  17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
  19 ต.ค. 64 - 19 ต.ค. 64
  21 ต.ค. 64 - 21 ต.ค. 64
  23 ต.ค. 64 - 23 ต.ค. 64
  24 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64
  26 ต.ค. 64 - 26 ต.ค. 64
  28 ต.ค. 64 - 28 ต.ค. 64
  30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64
  31 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
  2 พ.ย. 64 - 2 พ.ย. 64
  4 พ.ย. 64 - 4 พ.ย. 64
  6 พ.ย. 64 - 6 พ.ย. 64
  7 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
  9 พ.ย. 64 - 9 พ.ย. 64
  11 พ.ย. 64 - 11 พ.ย. 64
  13 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64
  14 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
  16 พ.ย. 64 - 16 พ.ย. 64
  18 พ.ย. 64 - 18 พ.ย. 64
  20 พ.ย. 64 - 20 พ.ย. 64
  21 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
  23 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 64
  25 พ.ย. 64 - 25 พ.ย. 64
  27 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64
  28 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
  30 พ.ย. 64 - 30 พ.ย. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 43 )
เริ่มต้น
969
ทัวร์โค้ด
SKYH210130

เรียนเต้น K-pop, ทำอาหารเกาหลี, DIYถุงโชคดี, ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป,

1 ก.ย. 64 - 1 ก.ย. 64
3 ก.ย. 64 - 3 ก.ย. 64
4 ก.ย. 64 - 4 ก.ย. 64
8 ก.ย. 64 - 8 ก.ย. 64
10 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64
11 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64 - 15 ก.ย. 64
17 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64
18 ก.ย. 64 - 18 ก.ย. 64
 • 22 ก.ย. 64 - 22 ก.ย. 64
  24 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 64
  25 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64
  29 ก.ย. 64 - 29 ก.ย. 64
  1 ต.ค. 64 - 1 ต.ค. 64
  2 ต.ค. 64 - 2 ต.ค. 64
  6 ต.ค. 64 - 6 ต.ค. 64
  8 ต.ค. 64 - 8 ต.ค. 64
  9 ต.ค. 64 - 9 ต.ค. 64
  13 ต.ค. 64 - 13 ต.ค. 64
  15 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64
  16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64
  20 ต.ค. 64 - 20 ต.ค. 64
  22 ต.ค. 64 - 22 ต.ค. 64
  23 ต.ค. 64 - 23 ต.ค. 64
  27 ต.ค. 64 - 27 ต.ค. 64
  29 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64
  30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64
  3 พ.ย. 64 - 3 พ.ย. 64
  5 พ.ย. 64 - 5 พ.ย. 64
  6 พ.ย. 64 - 6 พ.ย. 64
  10 พ.ย. 64 - 10 พ.ย. 64
  12 พ.ย. 64 - 12 พ.ย. 64
  13 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64
  17 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 64
  19 พ.ย. 64 - 19 พ.ย. 64
  20 พ.ย. 64 - 20 พ.ย. 64
  24 พ.ย. 64 - 24 พ.ย. 64
  26 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64
  27 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 30 )
เริ่มต้น
1,179
ทัวร์โค้ด
SKYH210131

ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูป, ทำอาหารเกาหลี, DIYถุงโชคดี, เรียนแต่งหน้าแบบฉบับ K-Style

1 ก.ย. 64 - 1 ก.ย. 64
3 ก.ย. 64 - 3 ก.ย. 64
4 ก.ย. 64 - 4 ก.ย. 64
5 ก.ย. 64 - 5 ก.ย. 64
8 ก.ย. 64 - 8 ก.ย. 64
10 ก.ย. 64 - 10 ก.ย. 64
11 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64
12 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64
15 ก.ย. 64 - 15 ก.ย. 64
 • 17 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64
  18 ก.ย. 64 - 18 ก.ย. 64
  19 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64
  22 ก.ย. 64 - 22 ก.ย. 64
  24 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 64
  25 ก.ย. 64 - 25 ก.ย. 64
  26 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64
  29 ก.ย. 64 - 29 ก.ย. 64
  1 ต.ค. 64 - 1 ต.ค. 64
  2 ต.ค. 64 - 2 ต.ค. 64
  3 ต.ค. 64 - 3 ต.ค. 64
  6 ต.ค. 64 - 6 ต.ค. 64
  8 ต.ค. 64 - 8 ต.ค. 64
  9 ต.ค. 64 - 9 ต.ค. 64
  10 ต.ค. 64 - 10 ต.ค. 64
  13 ต.ค. 64 - 13 ต.ค. 64
  15 ต.ค. 64 - 15 ต.ค. 64
  16 ต.ค. 64 - 16 ต.ค. 64
  17 ต.ค. 64 - 17 ต.ค. 64
  20 ต.ค. 64 - 20 ต.ค. 64
  22 ต.ค. 64 - 22 ต.ค. 64
  23 ต.ค. 64 - 23 ต.ค. 64
  24 ต.ค. 64 - 24 ต.ค. 64
  27 ต.ค. 64 - 27 ต.ค. 64
  29 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64
  30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64
  31 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
  3 พ.ย. 64 - 3 พ.ย. 64
  5 พ.ย. 64 - 5 พ.ย. 64
  6 พ.ย. 64 - 6 พ.ย. 64
  7 พ.ย. 64 - 7 พ.ย. 64
  10 พ.ย. 64 - 10 พ.ย. 64
  12 พ.ย. 64 - 12 พ.ย. 64
  13 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64
  14 พ.ย. 64 - 14 พ.ย. 64
  17 พ.ย. 64 - 17 พ.ย. 64
  19 พ.ย. 64 - 19 พ.ย. 64
  20 พ.ย. 64 - 20 พ.ย. 64
  21 พ.ย. 64 - 21 พ.ย. 64
  24 พ.ย. 64 - 24 พ.ย. 64
  26 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64
  27 พ.ย. 64 - 27 พ.ย. 64
  28 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 43 )
เริ่มต้น
1,289
ทัวร์โค้ด
SKYH190729
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
29,888
ทัวร์โค้ด
SKYH210133
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน

บินลัดฟ้าเที่ยวอเมริกา เยื่อนย่านเบเวอร์รี่ฮิลส์ เช็คอินฮอลิวูดไซน์ เพลิดเพลินกับเมืองลาส เวกัส "เมืองแห่งบาป" ล่องเรือชมความยิ่งใหญ่ของสะพานโกลเดนเกต

พักโรงแรม 3 ดาว
12 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 64
19 ส.ค. 64 - 26 ส.ค. 64
26 ส.ค. 64 - 2 ก.ย. 64
2 ก.ย. 64 - 9 ก.ย. 64
9 ก.ย. 64 - 16 ก.ย. 64
16 ก.ย. 64 - 23 ก.ย. 64
23 ก.ย. 64 - 30 ก.ย. 64
 Japan Airlines
เริ่มต้น
69,999
ทัวร์โค้ด
SKYH210134
ระยะเวลา 1 วัน 1 คืน

ชมเมืองนิวยอร์ก มหานครเอกของโลก ตื่นตาน้ำตกไนแองการา ล่องเรือชมสะพานบรูคลินและอนุสาวรีย์เทพีสันติภาพ

12 ส.ค. 64 - 22 ส.ค. 64
19 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64
26 ส.ค. 64 - 5 ก.ย. 64
2 ก.ย. 64 - 12 ก.ย. 64
9 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64
16 ก.ย. 64 - 26 ก.ย. 64
 Qatar Airways
เริ่มต้น
79,999
Powered by