นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

        ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายไฮ 88 ทราเวล ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

        ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายไฮ 88 ทราเวล ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้า

การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ท่านจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น  หรือการส่งเอกสารสำคัญผ่านช่องทางอื่นๆห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายไฮ 88 ทราเวล จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในการจัดการจองตั๋วเครื่องบิน หรือ บริการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายไฮ 88 ทราเวล จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆหากไม่ได้รับความยินยอม อย่างไรก็ตามการสำรองที่นั่งหรือการซื้อตั๋วเครื่องบินและและบริการอื่นๆ เราจะนำข้อมูลของท่านทำการจองหรือซื้อกับบริการที่ท่านระบุเท่านั้น โดยจะนำแต่ข้อมูลที่จำเป็นในการใช้ข้อมูลเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน 

การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกายไฮ 88 ทราเวล  ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความปลอดภัยและข้อปฏิเสธความรับผิดชอบได้ทุกเมื่อ

 

 

Visitors: 516,908