ตั๋วเครื่องบินนักเรียน โอเชียน


ตั๋วเครื่องบินนักเรียน

ราคาตั๋วเครื่องบินทีถือวีซ่านักเรียน ( Student Visa) เดินทางไปเรียนยังเมืองสำคัญในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ตั๋วเครื่องบินไปเรียนเมือง ซิดนีย์

ตั๋วเครื่องบินไปเรียน เมลเบิล์น

ตั๋วเครื่องบินไปเรียน เพิทธ์

ตั๋วเครื่องบินไปเรียน โอ้คแลนด์


ROYAL BRUNEI AIRLINES 

 

จองและออกตั๋วได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562

เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2562

 

BANGKOK TO…

  FARE / THB

(BNE) BRISBANE

14,740.-

(MEL) MELBOURNE

14,740.-

 

 

 

 

 

 

 

Conditions

-  ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

-  เปลี่ยนวันเดินทางกรุณาติดต่อพนักงาน

- คืนตั๋วมีค่าธรรมเนียมกรุณาติดต่อพนักงาน

-  เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน

 


 

THAI AIRWAYS

ROUTING…

               FARE / THB

VALIDITY

BRISBANE

39,550.-

1 YEAR

MELBOURNE

39,550.-

1 YEAR

SYDNEY

39,550.-

1 YEAR

PERTH

34,965.-

1 YEAR

AUCKLAND

42,300.-

1 YEARConditions

-  ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

-  เปลี่ยนวันเดินทางกรุณาติดต่อพนักงาน

- คืนตั๋วกรุณาติดต่อพนักงาน

 -  เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน 

SINGAPORE AIRLINES

 

BANGKOK TO…

  FARE / THB

PERTH

22,500.-

SYDNEY

26,000.-

MELBOURNE

26,000.-

BRISBANE

26,000.-

ADELAIDE

28,000.-

AUCKLAND

35,500.-

 


Conditions

-  ราคายังไม่รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน

-  เปลี่ยนวันเดินทางกรุณาติดต่อพนักงาน

- คืนตั๋วมีค่าธรรมเนียมกรุณาติดต่อพนักงาน

 -  เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อพนักงาน 


 CX/KA "STUDENT"

SELLING PERIOD: 01Nov17-31May18

TRAVELLING PERIOD: 01Nov17-30Sep18

 

BANGKOK TO…

               FARE / THB

6 Month

1 Year

ADELAIDE

23,840.-

28,500.-

BRISBANE

23,840.-

28,500.-

CAIRNS

23,840.-

28,500.-

MELBOURNE

23,840.-

28,500.-

PERTH

23,840.-

28,500.-

SYDNEY

23,840.-

28,500.-

AUCKLAND

28,880.-

32,960.-

CHRISTCHURCH

28,880.-

32,960.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions

 - ราคายังไม่รวมภาษีทุกชนิด

- ออกตั๋วแล้วเปลี่ยนวันเดินทางขากลับได้ฟรี

- ราคาสำหรับผู้ที่ถือวีซ่านักเรียนเท่านั้น

- เงื่อนไขเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

 


 


ติดต่อ แผนกตั๋วเครื่องบิน
 
 02-3981133 
 
คุณแพรว
คุณเปียว 
คุณดา
 
โทร   086-3443918
 
Line ID : @skyhigh88travel
 
E-MAIL  :  SKYHIGH88TRAVEL@GMAIL.COM

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 522,530