วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย-ปางอุ๋ง-บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH201177
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย-ปางอุ๋ง-บ้านรักไทย 3 วัน 2 คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สะพานประวัติศาสตร์ปาย, ม่อนหยุ่นไหล, จุดชมวิวดอยกิ่วลม, บ้านจ่าโบ่, หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว, วัดพระธาตุดอยกองมู, ปางอุ๋ง, บ้านรักไทย
ตลาดวโรรส
เดินทางช่วง
16 ธ.ค. 63 - 28 มี.ค. 64 (16 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
16 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 9,999 11,499 แสดง - 8
Sold Out
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 12,999 14,499 แสดง - 8
Sold Out
23 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 10,999 12,499 แสดง - 8
Sold Out
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 12,999 14,999 แสดง - 8
Sold Out
8 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 10,999 12,999 แสดง - 8
Sold Out
15 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 8,999 10,499 แสดง - 8
Sold Out
22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 8,999 10,499 แสดง - 8
Sold Out
29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 8,999 10,499 แสดง - 8
Sold Out
5 ก.พ. 64 - 7 ก.พ. 64 8,999 10,499 แสดง - 8
Sold Out
12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
Sold Out
19 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 8,999 10,499 แสดง - 8
Sold Out
26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 10,999 12,999 แสดง - 8
Sold Out
5 มี.ค. 64 - 7 มี.ค. 64 8,999 10,499 แสดง - 8
Sold Out
12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 8,999 10,499 แสดง - 8
Sold Out
19 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 8,999 10,499 แสดง - 8
Sold Out
26 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64 8,999 10,499 แสดง - 8
Sold Out
Powered by