วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH201172
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ วัดอุโมงค์ - พระธาตุดอยคำ – ม่อนแจ่ม – สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ทุ่งดอกไม้แม่ริม - ประตูท่าแพ - แม่กำปอง - น้ำพุร้อนสันกำแพง พระธาตุหริภุญชัย – กาดทุ่งเกวียน – กรุงเทพ
กาดทุ่งเกวียน
เดินทางช่วง
4 วัน 3 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
4 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 5,999 7,999 แสดง - 9
Sold Out
9 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 5,999 7,999 แสดง - 9
Sold Out
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 5,999 7,999 แสดง - 9
Sold Out
30 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 6,999 8,999 แสดง - 9
Sold Out
7 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 5,999 7,999 แสดง - 9
Sold Out
11 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 5,999 7,999 แสดง - 9
Sold Out
21 ก.พ. 64 - 24 ม.ค. 64 5,999 7,999 แสดง - 9
Sold Out
25 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 5,999 7,999 แสดง - 9
Sold Out
Powered by