วัน-เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.00 น.
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์โค้ด
SKYH201142
แชร์ทัวร์นี้
ทัวร์น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน 3 วัน 2 คืน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ถนนลอยฟ้า, บ่อเกลือสินเธาว์, บ้านสะปัน, พระธาตุแช่แห้ง, วัดศรีพันตัน, วัดภูมินทร์, วัดพระธาตุเขาน้อย
กาแฟบ้านไทลื้อ, คาเฟ่เฮือนฮังต่อ
ถนนคนเดินเมืองน่าน
เดินทางช่วง
20 พ.ย. 63 - 26 มี.ค. 64 (22 ช่วงวันเดินทาง)
3 วัน 2 คืน /
SOLD OUT

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 11,999 13,999 แสดง - 8
Sold Out
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 11,999 13,999 แสดง - 8
Sold Out
4 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 11,999 13,999 แสดง - 8
Sold Out
11 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 11,999 13,999 แสดง - 8
Sold Out
16 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 8,999 10,999 แสดง - 8
Sold Out
18 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 9,999 11,999 แสดง - 8
Sold Out
25 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 11,999 13,999 แสดง - 8
Sold Out
1 ม.ค. 64 - 3 ม.ค. 64 12,999 15,999 แสดง - 8
Sold Out
8 ม.ค. 64 - 10 ม.ค. 64 11,999 13,999 แสดง - 8
Sold Out
15 ม.ค. 64 - 17 ม.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
Sold Out
20 ม.ค. 64 - 22 ม.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
Sold Out
22 ม.ค. 64 - 24 ม.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
Sold Out
29 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
Sold Out
5 ก.พ. 64 - 7 ก.พ. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
Sold Out
12 ก.พ. 64 - 14 ก.พ. 64 11,999 13,999 แสดง - 8
Sold Out
17 ก.พ. 64 - 19 ก.พ. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
Sold Out
19 ก.พ. 64 - 21 ก.พ. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
Sold Out
26 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64 11,999 13,999 แสดง - 8
Sold Out
5 มี.ค. 64 - 7 มี.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
Sold Out
12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
Sold Out
19 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64 9,999 11,999 แสดง - 8
Sold Out
24 มี.ค. 64 - 26 มี.ค. 64 8,999 10,999 แสดง - 8
Sold Out
Powered by